Alo Klima

ÜRÜNLER

Acson - A5WM07GR Duvar Tipi Split Klima

Acson - A5WM07GR Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 7800 Btu/h
Soğutma: 7700 Btu/h

Acson - A5WM10GR Duvar Tipi Split Klima

Acson - A5WM10GR Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 9500 Btu/h
Soğutma: 9500 Btu/h

Acson - A5WM15GR Duvar Tipi Split Klima

Acson - A5WM15GR Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 12000 Btu/h
Soğutma: 12000 Btu/h

Acson - A5WM20GR Duvar Tipi Split Klima

Acson - A5WM20GR Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 18500 Btu/h
Soğutma: 18000 Btu/h

Acson - A5WM25GR Duvar Tipi Split Klima

Acson - A5WM25GR Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 23000 Btu/h
Soğutma: 22500 Btu/h

Acson - A5CM20ER

Acson - A5CM20ER
Isıtma: 18500 Btu/h
Soğutma: 17500 Btu/h

Acson - A5CM25ER

Acson - A5CM25ER
Isıtma: 22000 Btu/h
Soğutma: 20000 Btu/h

Acson - A5CM28ER

Acson - A5CM28ER
Isıtma: 27500 Btu/h
Soğutma: 27000 Btu/h

Acson - R5CM40DR

Acson - R5CM40DR
Isıtma: 39000 Btu/h
Soğutma: 38500 Btu/h

Acson - R5CM50DR

Acson - R5CM50DR
Isıtma: 48000 Btu/h
Soğutma: 45500 Btu/h

Alarko Flair FLR-09AA Duvar Tipi Split Klima

Alarko Flair FLR-09AA Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 9,600 Btu/h
Soğutma: 8,900 Btu/h

Alarko Flair FLR-12AA Duvar Tipi Split Klima

Alarko Flair FLR-12AA Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 13,650 Btu/h
Soğutma: 11,950 Btu/h

Alarko Flair FLR-18AA Duvar Tipi Split Klima

Alarko Flair FLR-18AA Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 19,500 Btu/h
Soğutma: 18,100 Btu/h

Alarko Flair FLR-24AA Duvar Tipi Split Klima

Alarko Flair FLR-24AA Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 24,800 Btu/h
Soğutma: 22,500 Btu/h

Alarko Flair FLR-70LW Salon Tipi Split Klima

Alarko Flair FLR-70LW Salon Tipi Split Klima
Isıtma: 25,200 Btu/h
Soğutma: 23,900 Btu/h

Alarko Flair FLR-48LW Salon Tipi Split Klima

Alarko Flair FLR-48LW Salon Tipi Split Klima
Isıtma: 44,500 Btu/h
Soğutma: 42,000 Btu/h

Carrier - 53 HSR 010 Duvar Tipi Split Klima

Carrier - 53 HSR 010 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 10,100 Btu/h
Soğutma: 9,000 Btu/h

Carrier - 53 HSR 012 Duvar Tipi Split Klima

Carrier - 53 HSR 012 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 14,000 Btu/h
Soğutma: 11,500 Btu/h

Carrier - 53 HSR 018 Duvar Tipi Split Klima

Carrier - 53 HSR 018 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 19,800 Btu/h
Soğutma: 17,200 Btu/h

Carrier - 53 HSR 024 Duvar Tipi Split Klima

Carrier - 53 HSR 024 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 23,200 Btu/h
Soğutma: 21,500 Btu/h

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 025H

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 025H
Isıtma: 13,650 Btu/h
Soğutma: 9,900 Btu/h

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 035H

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 035H
Isıtma: 16,720 Btu/h
Soğutma: 13,300 Btu/h

Carrier - X-POWER GOLD 53 NQV 045M

Carrier - X-POWER GOLD 53 NQV 045M
Isıtma: 20,800 Btu/h
Soğutma: 16,700 Btu/h

Carrier - X-POWER 53 UQV 025H

Carrier - X-POWER 53 UQV 025H
Isıtma: 16,000 Btu/h
Soğutma: 10,250 Btu/h

Carrier - X-POWER PLATINUM 53 NQV 035H

Carrier - X-POWER PLATINUM 53 NQV 035H
Isıtma: 19,500 Btu/h
Soğutma: 13,560 Btu/h

Carrier - X-POWER PLATINUM 53 NQV 045H

Carrier - X-POWER PLATINUM 53 NQV 045H
Isıtma: 23,600 Btu/h
Soğutma: 17,100 Btu/h

Contek Duvar Tipi Split LD - 07CHS-F1 Serisi

Contek Duvar Tipi Split LD - 07CHS-F1 Serisi
Isıtma: 7500 Btu/h
Soğutma: 7000 Btu/h

Contek Duvar Tipi Split LD - 09CHS-F1 Serisi

Contek Duvar Tipi Split LD - 09CHS-F1 Serisi
Isıtma: 9500 Btu/h
Soğutma: 9000 Btu/h

Contek Duvar Tipi Split LD - 12CHS-F1 Serisi

Contek Duvar Tipi Split LD - 12CHS-F1 Serisi
Isıtma: 13000 Btu/h
Soğutma: 12000 Btu/h

Contek Duvar Tipi Split LD - 18CHS-F1 Serisi

Contek Duvar Tipi Split LD - 18CHS-F1 Serisi
Isıtma: 19500 Btu/h
Soğutma: 18000 Btu/h

Contek Duvar Tipi Split LD - 24CHS-A1 Serisi

Contek Duvar Tipi Split LD - 24CHS-A1 Serisi
Isıtma: 26000 Btu/h
Soğutma: 24000 Btu/h

Contek Duvar Tipi Split LD - 26CHS-A1 Serisi

Contek Duvar Tipi Split LD - 26CHS-A1 Serisi
Isıtma: 28000 Btu/h
Soğutma: 26000 Btu/h

Contek Salon Tipi Split Klima KFR - 70LW

Contek Salon Tipi Split Klima KFR - 70LW
Isıtma: 36500 Btu/h
Soğutma: 26000 Btu/h

Contek Salon Tipi Split Klima KFR - 120LW

Contek Salon Tipi Split Klima KFR - 120LW
Isıtma: 53000 Btu/h
Soğutma: 42000 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSH-GE20VB

Mitsubishi Electric - MSH-GE20VB
Isıtma: 8.500 Btu/h
Soğutma: 6.800 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSH-GE25VB

Mitsubishi Electric - MSH-GE25VB
Isıtma: 10.200 Btu/h
Soğutma: 9.000 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSH-GE35VB

Mitsubishi Electric - MSH-GE35VB
Isıtma: 13.000 Btu/h
Soğutma: 12.000 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSH-GE50VB

Mitsubishi Electric - MSH-GE50VB
Isıtma: 18.000 Btu/h
Soğutma: 17.000 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSH-GA60VB

Mitsubishi Electric - MSH-GA60VB
Isıtma: 25.000 Btu/h
Soğutma: 21.500 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSH-GD80VB

Mitsubishi Electric - MSH-GD80VB
Isıtma: 32.000 Btu/h
Soğutma: 29.000 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-GF60VE

Mitsubishi Electric - MSZ-GF60VE
Isıtma: 31792 Btu/h
Soğutma: 25591 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-GF71VE

Mitsubishi Electric - MSZ-GF71VE
Isıtma: 33780 Btu/h
Soğutma: 29685 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-HJ25VA

Mitsubishi Electric - MSZ-HJ25VA
Isıtma: 11942 Btu/h
Soğutma: 10236 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-HJ35VA

Mitsubishi Electric - MSZ-HJ35VA
Isıtma: 13990 Btu/h
Soğutma: 11942 Btu/h

Mitsubishi Electric PLA-RP100BA (STANDART INVERTER TRIFAZE)

Mitsubishi Electric PLA-RP100BA (STANDART INVERTER TRIFAZE)
Isıtma: 42652 Btu/h
Soğutma: 38216 Btu/h

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 13PKVP - E Yeni

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 13PKVP - E Yeni
Isıtma: 20800 Btu/h
Soğutma: 15400 Btu/h

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 16PKVP - E Yeni

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 16PKVP - E Yeni
Isıtma: 22200 Btu/h
Soğutma: 17100 Btu/h

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 18PKVP - E Yeni

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 18PKVP - E Yeni
Isıtma: 22900 Btu/h
Soğutma: 18800 Btu/h

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 10PKVP - E Yeni

Toshiba Super İnverter Daiseikai - RAS - 10PKVP - E Yeni
Isıtma: 19800 Btu/h
Soğutma: 11940 Btu/h

Toshiba Suzumi - RAS 10 S3KV - İnverter Tipi Split Klima

Toshiba Suzumi - RAS 10 S3KV - İnverter Tipi Split Klima
Isıtma: 14000 Btu/h
Soğutma: 10200 Btu/h

Toshiba Suzumi - RAS 13 S3KV - İnverter Tipi Split Klima

Toshiba Suzumi - RAS 13 S3KV - İnverter Tipi Split Klima
Isıtma: 17100 Btu/h
Soğutma: 13650 Btu/h

Toshiba Yer Tipi Split Klima RAS - 18UFHP - E5 Serisi

Toshiba Yer Tipi Split Klima RAS - 18UFHP - E5 Serisi
Isıtma: 19800 Btu/h
Soğutma: 17200 Btu/h

Toshiba Yer Tipi Split Klima RAS - 24UFHP - E5 Serisi

Toshiba Yer Tipi Split Klima RAS - 24UFHP - E5 Serisi
Isıtma: 23200 Btu/h
Soğutma: 20800 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-FD25VA (-15C)

Mitsubishi Electric - MSZ-FD25VA (-15C)
Isıtma: 18768 Btu/h
Soğutma: 11944 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-FD35VA (-15C)

Mitsubishi Electric - MSZ-FD35VA (-15C)
Isıtma: 21500 Btu/h
Soğutma: 13650 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-FH25VE

Mitsubishi Electric - MSZ-FH25VE
Isıtma: 21500 Btu/h
Soğutma: 11944 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-FH35VE

Mitsubishi Electric - MSZ-FH35VE
Isıtma: 22520 Btu/h
Soğutma: 13650 Btu/h

Mitsubishi Electric PLA-RP60BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PLA-RP60BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 27300 Btu/h
Soğutma: 21500 Btu/h

Mitsubishi Electric PLA-RP50BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PLA-RP50BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 24570 Btu/h
Soğutma: 19110 Btu/h

Toshiba Daiseikai - RAS - 10N3KVR İnverter Split Klima

Toshiba Daiseikai - RAS - 10N3KVR İnverter Split Klima
Isıtma: 16400 Btu/h
Soğutma: 10600 Btu/h

Toshiba Daiseikai - RAS - 13N3KVR Inverter Split Klima

Toshiba Daiseikai - RAS - 13N3KVR Inverter Split Klima
Isıtma: 19800 Btu/h
Soğutma: 14000 Btu/h

Toshiba Daiseikai - RAS - 16N3KVR Inverter Split Klima

Toshiba Daiseikai - RAS - 16N3KVR Inverter Split Klima
Isıtma: 23500 Btu/h
Soğutma: 17100 Btu/h

Toshiba Daiseikai - RAS - 22N3KVR Inverter Split Klima

Toshiba Daiseikai - RAS - 22N3KVR Inverter Split Klima
Isıtma: 25600 Btu/h
Soğutma: 22900 Btu/h

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - 13SKVP2 Serisi

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - 13SKVP2 Serisi
Isıtma: 23600 Btu/h
Soğutma: 15400 Btu/h

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS -16SKVP2 Serisi

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS -16SKVP2 Serisi
Isıtma: 27300 Btu/h
Soğutma: 17100 Btu/h

Toshiba Suzumi - RAS 22 S3KV - İnverter Tipi Split Klima

Toshiba Suzumi - RAS  22 S3KV - İnverter Tipi Split Klima
Isıtma: 25600 Btu/h
Soğutma: 22900 Btu/h

Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA (R410A)

Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA (R410A)
Isıtma: 17413 Btu/h
Soğutma: 10609 Btu/h

Mitsubishi Electric MFZ-KA35VA (R410A)

Mitsubishi Electric MFZ-KA35VA (R410A)
Isıtma: 21169 Btu/h
Soğutma: 13300 Btu/h

Mitsubishi Electric MFZ-KA50VA (R410A)

Mitsubishi Electric MFZ-KA50VA (R410A)
Isıtma: 26974 Btu/h
Soğutma: 18438 Btu/h

Mitsubishi Electric PEAD-RP140JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PEAD-RP140JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 61418 Btu/h
Soğutma: 51182 Btu/h

Mitsubishi Electric PEAD-RP100JAQ (STANDART INVERTER TRIFAZE)

Mitsubishi Electric PEAD-RP100JAQ (STANDART INVERTER TRIFAZE)
Isıtma: 42652 Btu/h
Soğutma: 38216 Btu/h

Mitsubishi Electric PEAD-RP100JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PEAD-RP100JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 42652 Btu/h
Soğutma: 38216 Btu/h

Mitsubishi Electric PEAD-RP125JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PEAD-RP125JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 54594 Btu/h
Soğutma: 47770 Btu/h

Mitsubishi Electric PEAD-RP71JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PEAD-RP71JAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 34804 Btu/h
Soğutma: 27638 Btu/h

Mitsubishi Electric PSA-RP71GA Salon Tipi (R410A)

Mitsubishi Electric PSA-RP71GA Salon Tipi (R410A)
Isıtma: 30700 Btu/h
Soğutma: 25900 Btu/h

Mitsubishi Electric PSA-RP100KA (STANDART INVERTER TRIFAZE)

Mitsubishi Electric PSA-RP100KA (STANDART INVERTER TRIFAZE)
Isıtma: 42652 Btu/h
Soğutma: 38216 Btu/h

Mitsubishi Electric PSA-RP125KA (STANDART INVERTER TRIFAZE)

Mitsubishi Electric PSA-RP125KA (STANDART INVERTER TRIFAZE)
Isıtma: 54594 Btu/h
Soğutma: 47770 Btu/h

Mitsubishi Electric PSA-RP140KA (STANDART INVERTER TRIFAZE)

Mitsubishi Electric PSA-RP140KA (STANDART INVERTER TRIFAZE)
Isıtma: 61418 Btu/h
Soğutma: 51182 Btu/h

Mitsubishi Electric PSA-RP100KA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PSA-RP100KA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 42652 Btu/h
Soğutma: 38216 Btu/h

Mitsubishi Electric PSA-RP125KA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PSA-RP125KA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 54594 Btu/h
Soğutma: 47770 Btu/h

Mitsubishi Electric PSA-RP140KA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PSA-RP140KA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 61418 Btu/h
Soğutma: 51182 Btu/h

Mitsubishi Electric PLA-RP71BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PLA-RP71BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 34804 Btu/h
Soğutma: 27638 Btu/h

Mitsubishi Electric PLA-RP100BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PLA-RP100BA  (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 42652 Btu/h
Soğutma: 38216 Btu/h

Mitsubishi Electric PLA-RP125BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PLA-RP125BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 54594 Btu/h
Soğutma: 47770 Btu/h

Mitsubishi Electric PLA-RP140BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PLA-RP140BA (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 61418 Btu/h
Soğutma: 51182 Btu/h

Mitsubishi Electric -MSZ-SF25VE

Mitsubishi Electric -MSZ-SF25VE
Isıtma: 13990 Btu/h
Soğutma: 11600 Btu/h

Mitsubishi Electric -MSZ-SF35VE

Mitsubishi Electric -MSZ-SF35VE
Isıtma: 15695 Btu/h
Soğutma: 12966 Btu/h

Mitsubishi Electric -MSZ-SF42VE

Mitsubishi Electric -MSZ-SF42VE
Isıtma: 20473 Btu/h
Soğutma: 15354 Btu/h

Mitsubishi Electric -MSZ-SF50VE

Mitsubishi Electric -MSZ-SF50VE
Isıtma: 24909 Btu/h
Soğutma: 18425 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP100KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP100KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 42652 Btu/h
Soğutma: 38216 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP50KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP50KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 22520 Btu/h
Soğutma: 19110 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP125KAQ (STANDART INVERTER TRIFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP125KAQ (STANDART INVERTER TRIFAZE)
Isıtma: 54594 Btu/h
Soğutma: 47770 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP140KAQ (STANDART INVERTER TRIFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP140KAQ (STANDART INVERTER TRIFAZE)
Isıtma: 61418 Btu/h
Soğutma: 51182 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP125KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP125KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 54594 Btu/h
Soğutma: 47770 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP140KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP140KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 61418 Btu/h
Soğutma: 51182 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP60KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP60KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 27300 Btu/h
Soğutma: 21500 Btu/h

Mitsubishi Electric PCA-RP71KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)

Mitsubishi Electric PCA-RP71KAQ (STANDART INVERTER MONOFAZE)
Isıtma: 34804 Btu/h
Soğutma: 27638 Btu/h

City Multi VRF Heat Pump Y Serisi

City Multi VRF Heat Pump Y Serisi

City Multi VRF Heat Recovery R Serisi

City Multi VRF Heat Recovery R Serisi

City Multi VRF Su Soğutmalı WR2 - WY Serisi

City Multi VRF Su Soğutmalı WR2 - WY Serisi

City Multi VRF PUMY - P Küçük City Multi Serisi

City Multi VRF PUMY - P Küçük City Multi Serisi

Toshiba SMMS VRF Sistem Klima

Toshiba SMMS VRF Sistem Klima
Isıtma: 107500 Btu/h
Soğutma: 95600 Btu/h

Toshiba SHRM VRF Sistem Klima

Toshiba SHRM VRF Sistem Klima
Isıtma: 121179 Btu/h
Soğutma: 114300 Btu/h

Toshiba Mini SMMS VRF Sistem Klima

Toshiba Mini SMMS VRF Sistem Klima
Isıtma: 42000 Btu/h
Soğutma: 40970 Btu/h

Toshiba 4 Yönlü Kompakt Kaset Tipi Split RAV - SM562MUT-E

Toshiba 4 Yönlü Kompakt Kaset Tipi Split RAV - SM562MUT-E
Isıtma: 11,983 Btu/h
Soğutma: 9,593 Btu/h

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM564UT-E

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM564UT-E
Isıtma: 21,500 Btu/h
Soğutma: 19,100 Btu/h

Toshiba Standart Kanallı Tip Klima

Toshiba Standart Kanallı Tip Klima

Toshiba İnce Kanallı Tip Klima

Toshiba İnce Kanallı Tip Klima

Toshiba Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip Klima

Toshiba Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip Klima

White Westinghouse - WSIA-09PAAMB

White Westinghouse - WSIA-09PAAMB
Isıtma: 10000 Btu/h
Soğutma: 9000 Btu/h

White Westinghouse - WSA-09PTAMB R410 Ionizer

White Westinghouse - WSA-09PTAMB R410 Ionizer
Isıtma: 11000 Btu/h
Soğutma: 9000 Btu/h

White Westinghouse - WSA-12PTAMB R410 Ionizer

White Westinghouse - WSA-12PTAMB R410 Ionizer
Isıtma: 13000 Btu/h
Soğutma: 12000 Btu/h

White Westinghouse - WSAR-18PEAMB R410

White Westinghouse - WSAR-18PEAMB R410
Isıtma: 19800 Btu/h
Soğutma: 18000 Btu/h

White Westinghouse - WSAR-24PEAMB R410

White Westinghouse - WSAR-24PEAMB R410
Isıtma: 27000 Btu/h
Soğutma: 24000 Btu/h

White Westinghouse - WARP09 A Sınıfı R410 İonizer

White Westinghouse - WARP09 A Sınıfı R410 İonizer
Isıtma: 11000 Btu/h
Soğutma: 9000 Btu/h

White Wetinghouse - WARP12 A Sinifi R410 İonizer

White Wetinghouse - WARP12 A Sinifi R410 İonizer
Isıtma: 13000 Btu/h
Soğutma: 12000 Btu/h

White Westinghouse -WARP18 A Sınıfı R410 İonizer

White Westinghouse -WARP18 A Sınıfı R410 İonizer
Isıtma: 19000 Btu/h
Soğutma: 18000 Btu/h

White Westinghouse - WSA-21PT5MA

White Westinghouse - WSA-21PT5MA
Isıtma: 25000 Btu/h
Soğutma: 21000 Btu/h

White Westinghouse - WARP24

White Westinghouse - WARP24
Isıtma: 28000 Btu/h
Soğutma: 24000 Btu/h

White Westinghouse - FAFP48

White Westinghouse - FAFP48
Isıtma: 64000 Btu/h
Soğutma: 48000 Btu/h

White Westinghouse - FAFP56

White Westinghouse - FAFP56
Isıtma: 80900 Btu/h
Soğutma: 60000 Btu/h

White Westinghouse - WCA-24PCGMB

White Westinghouse - WCA-24PCGMB
Isıtma: 28000 Btu/h
Soğutma: 24000 Btu/h

White Westinghouse - WCA-48PCGMB

White Westinghouse - WCA-48PCGMB
Isıtma: 53000 Btu/h
Soğutma: 48000 Btu/h

Rooftop Klima Servis

Rooftop Klima Servis
Isıtma: 9,000 Btu/h
Soğutma: 9,000 Btu/h

Rooftop Klima Bakım

Rooftop Klima Bakım
Isıtma: 12,000 Btu/h
Soğutma: 12,000 Btu/h

Rooftop Klima Kaçak

Rooftop Klima Kaçak
Isıtma: 18,000 Btu/h
Soğutma: 18,000 Btu/h

Rooftop Klima Arıza

Rooftop Klima Arıza
Isıtma: 21,500 Btu/h
Soğutma: 21,500 Btu/h

Rooftop Klima Montaj

Rooftop Klima Montaj
Isıtma: 24,000 Btu/h
Soğutma: 24,000 Btu/h

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 09 RV Serisi

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 09 RV Serisi
Isıtma: 11,000 Btu/h
Soğutma: 9,000 Btu/h

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 12 RV Serisi

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 12 RV Serisi
Isıtma: 14,000 Btu/h
Soğutma: 12,000 Btu/h

Diamond Electric DC İnverter Duvar Tipi Split Klima MYZ - 09RV

Diamond Electric DC İnverter Duvar Tipi Split Klima MYZ - 09RV
Isıtma: 11,780 Btu/h
Soğutma: 10,980 Btu/h

Diamond Electric DC İnverter Duvar Tipi Split Klima MYZ- 12RV

Diamond Electric DC İnverter Duvar Tipi Split Klima MYZ- 12RV
Isıtma: 14,500 Btu/h
Soğutma: 13,800 Btu/h

Diamond Electric DC İnverter Duvar Tipi Split Klima MYZ - 18RV

Diamond Electric DC İnverter Duvar Tipi Split Klima MYZ - 18RV
Isıtma: 23,000 Btu/h
Soğutma: 22,000 Btu/h

Diamond Electric Salon Tipi Inverter Klima FSH - 45 RV

Diamond Electric Salon Tipi Inverter Klima FSH - 45 RV
Isıtma: 64.800 Btu/h
Soğutma: 58.800 Btu/h

Diamond Electric Salon Tipi Inverter Klima FSH - 28 RV

Diamond Electric Salon Tipi Inverter Klima FSH - 28 RV
Isıtma: 30,000 Btu/h
Soğutma: 25,500 Btu/h

Diamond Electric Salon Tipi Klima FSH - 45QV-TE

Diamond Electric Salon Tipi Klima FSH - 45QV-TE
Isıtma: 61,000 Btu/h
Soğutma: 48,000 Btu/h

Diamond Electric Inverter Kaset Tipi Klima CSH - 25RV

Diamond Electric Inverter Kaset Tipi Klima CSH - 25RV
Isıtma: 31,200 Btu/h
Soğutma: 28,800 Btu/h

Diamond Electric Kaset Tipi Klima CSH - 45QV

Diamond Electric Kaset Tipi Klima CSH - 45QV
Isıtma: 48,000 Btu/h
Soğutma: 45,000 Btu/h

Diamond Electric Tavan Tipi Klima DCFH - 18QV

Diamond Electric Tavan Tipi Klima DCFH - 18QV
Isıtma: 20,000 Btu/h
Soğutma: 18,000 Btu/h

Diamond Electric Tavan Tipi Klima DCFH - 24QV

Diamond Electric Tavan Tipi Klima DCFH - 24QV
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 24,000 Btu/h

Diamond Electric Tavan Tipi Klima DCFH - 45QV

Diamond Electric Tavan Tipi Klima DCFH - 45QV
Isıtma: 52,000 Btu/h
Soğutma: 48,000 Btu/h

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 09 - CHS

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 09 - CHS
Isıtma: 9600 Btu/h
Soğutma: 9000 Btu/h

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 12 - CHS

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 12 - CHS
Isıtma: 12500 Btu/h
Soğutma: 12000 Btu/h

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 18 - CHS

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 18 - CHS
Isıtma: 19800 Btu/h
Soğutma: 18000 Btu/h

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 24 - CHS

Baymak Elite A Enerji Sınıfı Duvar Tipi Klima 24 - CHS
Isıtma: 25400 Btu/h
Soğutma: 24000 Btu/h

Baymak Duvar Tipi Split Klima 09 - CHS

Baymak Duvar Tipi Split Klima 09 - CHS
Isıtma: 9600 Btu/h
Soğutma: 9000 Btu/h
Fiyat : 500 USD TL

Baymak Duvar Tipi Split Klima 12 - CHS

Baymak Duvar Tipi Split Klima 12 - CHS
Isıtma: 12500 Btu/h
Soğutma: 12000 Btu/h
Fiyat : 550 USD TL

Baymak Duvar Tipi Split Klima 24 - CHS

Baymak Duvar Tipi Split Klima 24 - CHS
Isıtma: 25400 Btu/h
Soğutma: 24000 Btu/h
Fiyat : 1150 USD TL

Baymak Duvar Tipi Split Klima 18 - CHS

Baymak Duvar Tipi Split Klima 18 - CHS
Isıtma: 19800 Btu/h
Soğutma: 18000 Btu/h
Fiyat : 850 USD TL

Baymak Salon Tipi Split Klima 41 - CHF

Baymak Salon Tipi Split Klima 41 - CHF
Isıtma: 56200 Btu/h
Soğutma: 41000 Btu/h
Fiyat : 2.480 USD TL

Baymak Salon Tipi Split Klima 24 - CHF

Baymak Salon Tipi Split Klima 24 - CHF
Isıtma: 33400 Btu/h
Soğutma: 24000 Btu/h
Fiyat : 1.700 USD TL

Fuji Electric İnverter 24000 Btu - RSG24L Split Klima

Fuji Electric İnverter 24000 Btu - RSG24L Split Klima
Isıtma: 36,188 Btu/h
Soğutma: 27,312 Btu/h

Fuji Electric 9000 Btu - RS9UB Duvar Tipi Split Klima

Fuji Electric 9000 Btu - RS9UB Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 10,100 Btu/h
Soğutma: 8,900 Btu/h

Fuji Electric 12000 Btu - RS12UD Duvar Tipi Split Klima

Fuji Electric 12000 Btu - RS12UD Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 13,500 Btu/h
Soğutma: 11,100 Btu/h

Fuji Electric 18000 Btu - RS18UC Duvar Tipi Split Klima

Fuji Electric 18000 Btu - RS18UC Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 19,500 Btu/h
Soğutma: 18,400 Btu/h

Fuji Electric 24000 Btu - RS24UC Duvar Tipi Split Klima

Fuji Electric 24000 Btu - RS24UC Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 25,300 Btu/h
Soğutma: 23,200 Btu/h

Fuji Electric 30000 Btu - RS30UB Duvar Tipi Split Klima

Fuji Electric 30000 Btu - RS30UB Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 28,700 Btu/h
Soğutma: 27,000 Btu/h

Fuji Electric Plazma 18000 Btu - RSB18LDC Duvar Tipi Klima

Fuji Electric Plazma 18000 Btu - RSB18LDC Duvar Tipi Klima
Isıtma: 31,031 Btu/h
Soğutma: 19,437 Btu/h

Fuji Electric İnverter 9000 Btu - RSA09L Split Klima

Fuji Electric İnverter 9000 Btu - RSA09L Split Klima
Isıtma: 15,300 Btu/h
Soğutma: 10,900 Btu/h

Fuji Electric İnverter 12000 Btu - RSA12L Split Klima

Fuji Electric İnverter 12000 Btu - RSA12L Split Klima
Isıtma: 19,100 Btu/h
Soğutma: 13,300 Btu/h

Fuji Electric İnverter 14000 Btu - RSG14L Split Klima

Fuji Electric İnverter 14000 Btu - RSG14L Split Klima
Isıtma: 23,900 Btu/h
Soğutma: 17,100 Btu/h

Fuji Electric 45000 Btu - RC45UA Kaset Tipi Klima

Fuji Electric 45000 Btu - RC45UA Kaset Tipi Klima
Isıtma: 48,800 Btu/h
Soğutma: 43,400 Btu/h

Fujı Electric 12000 Btu - RC12UA Kaset Tipi Klima

Fujı Electric 12000 Btu - RC12UA Kaset Tipi Klima
Isıtma: 13,700 Btu/h
Soğutma: 12,100 Btu/h

Fujı Electric 18000 Btu - RC18UA Kaset Tipi Klima

Fujı Electric 18000 Btu - RC18UA Kaset Tipi Klima
Isıtma: 18,400 Btu/h
Soğutma: 16,600 Btu/h

Fuji Electric 24000 Btu - RC25UA Kaset Tipi Klima

Fuji Electric 24000 Btu - RC25UA Kaset Tipi Klima
Isıtma: 26,600 Btu/h
Soğutma: 23,900 Btu/h

Fuji Electric İnverter 18000 Btu - RSG18L Split Klima

Fuji Electric İnverter 18000 Btu - RSG18L Split Klima
Isıtma: 31,067 Btu/h
Soğutma: 20,484 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ- FH50VE

Mitsubishi Electric - MSZ- FH50VE
Isıtma: 27980 Btu/h
Soğutma: 19790 Btu/h

Mitsubishi Electric - MSZ-FD50VA (-15C)

Mitsubishi Electric - MSZ-FD50VA (-15C)
Isıtma: 26614 Btu/h
Soğutma: 19790 Btu/h

Hitachi 9000 Btu RAS - 09CH6 Duvar Tipi Klima R22

Hitachi 9000 Btu RAS - 09CH6 Duvar Tipi Klima R22
Isıtma: 10,240 Btu/h
Soğutma: 9,390 Btu/h

Hitachi 14000 Btu RAS - 14LH Duvar Tipi Klima R22

Hitachi 14000 Btu RAS - 14LH Duvar Tipi Klima R22
Isıtma: 13,660 Btu/h
Soğutma: 12,460 Btu/h

Hitachi 24000 Btu RAS - S24H2AA Inverter Split Klima

Hitachi 24000 Btu RAS - S24H2AA Inverter Split Klima
Isıtma: 29,000 Btu/h
Soğutma: 22,190 Btu/h

Hitachi 28000 Btu RAS - S28H2A Inverter Split Klima

Hitachi 28000 Btu RAS - S28H2A Inverter Split Klima
Isıtma: 32,250 Btu/h
Soğutma: 26,250 Btu/h

Hitachi 18000 Btu RAS - 18CH5 Duvar Tipi Klima R22

Hitachi 18000 Btu RAS - 18CH5 Duvar Tipi Klima R22
Isıtma: 19,460 Btu/h
Soğutma: 17,410 Btu/h

Hitachi 24000 Btu RAS - 24CH5 Duvar Tipi Klima R22

Hitachi 24000 Btu RAS - 24CH5 Duvar Tipi Klima R22
Isıtma: 24,060 Btu/h
Soğutma: 21,500 Btu/h

Hitachi 30000 Btu RAS-30CH6 Duvar Tipi Klima R22

Hitachi 30000 Btu RAS-30CH6 Duvar Tipi Klima R22
Isıtma: 30,030 Btu/h
Soğutma: 27,640 Btu/h

Hitachi 10000 Btu RAS - 10LH Duvar Tipi Klima R410

Hitachi 10000 Btu RAS - 10LH Duvar Tipi Klima R410
Isıtma: 10,240 Btu/h
Soğutma: 9,900 Btu/h

Hitachi 14000 Btu RAS - 14LH Duvar Tipi Klima R410

Hitachi 14000 Btu RAS - 14LH Duvar Tipi Klima R410
Isıtma: 13,150 Btu/h
Soğutma: 11,950 Btu/h

Hitachi 18000 Btu RAS-18KH Duvar Tipi Klima R410

Hitachi 18000 Btu RAS-18KH Duvar Tipi Klima R410
Isıtma: 19,630 Btu/h
Soğutma: 17,410 Btu/h

Hitachi 24000 Btu RAS - 24GH4 Duvar Tipi Klima R410

Hitachi 24000 Btu RAS - 24GH4 Duvar Tipi Klima R410
Isıtma: 25,760 Btu/h
Soğutma: 22,010 Btu/h

Hitachi 10000 Btu RAS - 10QH5EA Inverter Split Klima

Hitachi 10000 Btu RAS - 10QH5EA Inverter Split Klima
Isıtma: 15,010 Btu/h
Soğutma: 10,580 Btu/h

Hitachi 14000 Btu RAS - 14QH5EA Inverter Split Klima

Hitachi 14000 Btu RAS - 14QH5EA Inverter Split Klima
Isıtma: 17,060 Btu/h
Soğutma: 13,650 Btu/h

Hitachi 18000 Btu RAS - S18H2AA Inverter Split Klima

Hitachi 18000 Btu RAS - S18H2AA Inverter Split Klima
Isıtma: 27,640 Btu/h
Soğutma: 17,740 Btu/h

Acson - A5CK25AR

Acson - A5CK25AR
Isıtma: 21500 Btu/h
Soğutma: 20000 Btu/h

Acson - A5CK35AR

Acson - A5CK35AR
Isıtma: 35000 Btu/h
Soğutma: 33500 Btu/h

Acson - A5CK40AR

Acson - A5CK40AR
Isıtma: 41000 Btu/h
Soğutma: 39000 Btu/h

Acson - A5CK50AR

Acson - A5CK50AR
Isıtma: 49000 Btu/h
Soğutma: 48500 Btu/h

Klima Arıza ve Tamir Servisi Fiyatları

Klima Arıza ve Tamir Servisi Fiyatları

Klima Bakım Servisi Fiyatları

Klima Bakım Servisi Fiyatları

Klima Montaj - Takma Servisi Fiyatları

Klima Montaj - Takma Servisi Fiyatları

Klima Demontaj - Sökme Servisi Fiyatları

Klima Demontaj - Sökme Servisi Fiyatları

Klima Demontaj ve Montaj Sök - Tak Servisi Fiyatları

Klima Demontaj ve Montaj Sök - Tak Servisi Fiyatları

Klima Gazı Dolumu - Gaz İlave ve Yenileme Fiyatları

Klima Gazı Dolumu - Gaz İlave ve Yenileme Fiyatları

Klima İşçilik Fiyatları

Klima İşçilik Fiyatları

Toshiba Suzumi - RAS 18 S3KV - Inverter Tipi Split Klima

Toshiba Suzumi - RAS 18 S3KV - Inverter Tipi Split Klima
Isıtma: 21500 Btu/h
Soğutma: 20500 Btu/h

Alarko Flair FLR-24LW Salon Tipi Split Klima

Alarko Flair FLR-24LW Salon Tipi Split Klima
Isıtma: 25,200 Btu/h
Soğutma: 23,900 Btu/h

White Westinghouse - WSIA-12PAAMB

White Westinghouse - WSIA-12PAAMB

2 El Daikin FTY25 - Duvar Tipi Split 9000 Btu

2 El Daikin FTY25 - Duvar Tipi Split 9000 Btu
Isıtma: 11000 Btu/h
Soğutma: 9000 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1209S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1209S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1212S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1212S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1215S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1215S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1218S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1218S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1220S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1220S3DY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1209SDY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1209SDY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1212SDY

Freedoor Isıtıcılı Hava Perdesi - RM-1212SDY

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1209SA1

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1209SA1
Fiyat : 445,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1212SA1

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1212SA1
Fiyat : 500,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1215SA1

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1215SA1
Fiyat : 610,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1218SA1

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1218SA1
Fiyat : 780,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1220SA1

Freedoor Isıtıcısız Sac Gövde Hava Perdesi - FM-1220SA1
Fiyat : 870,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1209TY

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1209TY
Fiyat : 445,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1212TY

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1212TY
Fiyat : 500,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1215TY

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1215TY
Fiyat : 610,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1218TY

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1218TY
Fiyat : 780,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1220TY

Freedoor Isıtıcısız Plastik Gövde Hava Perdesi - FM-1220TY
Fiyat : 870,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1209TYW

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1209TYW
Fiyat : 475,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1212TYW

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1212TYW
Fiyat : 530,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1215TYW

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1215TYW
Fiyat : 660,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1218TYW

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1218TYW
Fiyat : 825,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1220TYW

Freedoor Isıtıcısız Beyaz Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1220TYW
Fiyat : 910,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1209TYG

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1209TYG
Fiyat : 490,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1212TYG

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1212TYG
Fiyat : 555,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1215TYG

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1215TYG
Fiyat : 670,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1218TYG

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1218TYG
Fiyat : 850,00 TL

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1220TYG

Freedoor Isıtıcısız Gri Aluminyum Gövde Hava Perdesi - FM-1220TYG
Fiyat : 950,00 TL

Zibro - SP2035 Yüksek Performans İnverter

Zibro - SP2035 Yüksek Performans İnverter
Isıtma: 18.000 Btu/h
Soğutma: 12.000 Btu/h

Zibro - SP2041 Yüksek Performans İnverter

Zibro - SP2041 Yüksek Performans İnverter
Isıtma: 20.800 Btu/h
Soğutma: 14.100 Btu/h

Zibro - S1731 Standart İnverter

Zibro - S1731 Standart İnverter
Isıtma: 12.300 Btu/h
Soğutma: 10.600 Btu/h

Zibro - S2053 Yüksek Performans İnverter

Zibro - S2053 Yüksek Performans İnverter
Isıtma: 33.400 Btu/h
Soğutma: 18.000 Btu/h

Zibro - SP1735 Standart İnverter

Zibro - SP1735 Standart İnverter
Isıtma: 14.300 Btu/h
Soğutma: 11.950 Btu/h

Zibro - S1753 Standart İnverter

Zibro - S1753 Standart İnverter
Isıtma: 25.000 Btu/h
Soğutma: 18.000 Btu/h

Zibro - S6535 Eco Change İnverter

Zibro - S6535 Eco Change İnverter
Isıtma: 17.510 Btu/h
Soğutma: 13.515 Btu/h

Zibro - S6650 Eco Change İnverter

Zibro - S6650 Eco Change İnverter
Isıtma: 23.800 Btu/h
Soğutma: 22.100 Btu/h

Zibro - CSI6024 Kaset Tipi İnverter Klima

Zibro - CSI6024 Kaset Tipi İnverter Klima
Isıtma: 26.750 Btu/h
Soğutma: 26.200 Btu/h

Zibro - CSI6048 Kaset Tipi İnverter Klima

Zibro - CSI6048 Kaset Tipi İnverter Klima
Isıtma: 56,300 Btu/h
Soğutma: 53.500 Btu/h

Zibro - FCI6024 Yer & Tavan Tipi İnverter

Zibro - FCI6024 Yer & Tavan Tipi İnverter
Isıtma: 26.750 Btu/h
Soğutma: 26.200 Btu/h

Zibro - FCI6048 Yer & Tavan Tipi İnverter

Zibro - FCI6048 Yer & Tavan Tipi İnverter
Isıtma: 56.300 Btu/h
Soğutma: 53.500 Btu/h

Zibro - FSDC 6048 Salon Tipi

Zibro - FSDC 6048 Salon Tipi
Isıtma: 44.360 Btu/h
Soğutma: 42.000 Btu/h

Zibro - FSDC 6024 Salon Tipi

Zibro - FSDC 6024 Salon Tipi
Isıtma: 61.440 Btu/h
Soğutma: 54.600 Btu/h

Zibro - P125 Mobil Tipi Klasik

Zibro - P125 Mobil Tipi Klasik
Soğutma: 9.000 Btu/h

Zibro - P126 Mobil Tipi Klasik

Zibro - P126 Mobil Tipi Klasik
Soğutma: 9.000 Btu/h

Zibro - TP 1020 Mobil Tipi Klasik

Zibro - TP 1020 Mobil Tipi Klasik
Soğutma: 7.000 Btu/h

Zibro - PX32 Mobil Tipi Klasik

Zibro - PX32 Mobil Tipi Klasik
Soğutma: 12.000 Btu/h

Tectro - TP020 Mobil Tipi Klasik

Tectro - TP020 Mobil Tipi Klasik

Zibro - PH233 Mobil Tipi Klasik

Zibro - PH233 Mobil Tipi Klasik
Isıtma: 12.000 Btu/h
Soğutma: 12.000 Btu/h

Su Soğutmalı Chiller Montaj

Su Soğutmalı Chiller Montaj
Isıtma: 25.000 Btu/h
Soğutma: 18.000 Btu/h

Su Soğutmalı Chiller Bakım

Su Soğutmalı Chiller Bakım
Isıtma: 26.700 Btu/h
Soğutma: 23.400 Btu/h

Su Soğutmalı Chiller Arıza

Su Soğutmalı Chiller Arıza
Isıtma: 20.700 Btu/h
Soğutma: 14.000 Btu/h

Su Soğutmalı Chiller Kaçak

Su Soğutmalı Chiller Kaçak
Isıtma: 33.400 Btu/h
Soğutma: 18.000 Btu/h

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - 10SKVP Serisi

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - 10SKVP Serisi
Isıtma: 20.800 Btu/h
Soğutma: 12.000 Btu/h

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 050H

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 050H
Isıtma: 21,500 Btu/h
Soğutma: 20,500 Btu/h

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 060H

Carrier - X-POWER GOLD 53 UQV 060H
Isıtma: 25,600 Btu/h
Soğutma: 23,000 Btu/h

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 2 Oda

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 2 Oda

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 3 Oda

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 3 Oda

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 4 Oda

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 4 Oda

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 5 Oda

Toshiba Inverter Multi Split Klima - 5 Oda

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM804UT-E

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM804UT-E
Isıtma: 30,700 Btu/h
Soğutma: 27,300 Btu/h

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM1104UT-E

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM1104UT-E
Isıtma: 42,650 Btu/h
Soğutma: 38,200 Btu/h

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM1404UT-E

Toshiba 4 Yönlü Kaset Tipi Split RAV - SM1404UT-E
Isıtma: 42,650 Btu/h
Soğutma: 38,200 Btu/h

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM562BT - E Serisi

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM562BT - E Serisi
Isıtma: 21,500 Btu/h
Soğutma: 19,100 Btu/h

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM802BT - E Serisi

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM802BT - E Serisi
Isıtma: 30,700 Btu/h
Soğutma: 27,300 Btu/h

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM1102BT - E Serisi

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM1102BT - E Serisi
Isıtma: 42,650 Btu/h
Soğutma: 38,200 Btu/h

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM1402BT - E Serisi

Toshiba Kanallı Tip Split RAV - SM1402BT - E Serisi
Isıtma: 54,600 Btu/h
Soğutma: 45,000 Btu/h

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM562CT - E Serisi

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM562CT - E Serisi
Isıtma: 21,500 Btu/h
Soğutma: 19,100 Btu/h

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM802CT - E Serisi

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM802CT - E Serisi
Isıtma: 30,700 Btu/h
Soğutma: 27,300 Btu/h

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM1102CT - E Serisi

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM1102CT - E Serisi
Isıtma: 42,650 Btu/h
Soğutma: 38,200 Btu/h

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM1402CT - E Serisi

Toshiba Tavan Tipi Split RAV - SM1402CT - E Serisi
Isıtma: 54,600 Btu/h
Soğutma: 45,000 Btu/h

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M07SKV-E Serisi

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M07SKV-E Serisi

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M10SKV-E Serisi

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M10SKV-E Serisi
Isıtma: 17752 Btu/h
Soğutma: 10924 Btu/h

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M13SKV-E Serisi

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M13SKV-E Serisi
Isıtma: 22191 Btu/h
Soğutma: 15021 Btu/h

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M16SKV-E Serisi

Toshiba Inverter Multi Split RAS - M16SKV-E Serisi
Isıtma: 23566 Btu/h
Soğutma: 17070 Btu/h

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - B 10SKVP Serisi

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - B 10SKVP Serisi
Isıtma: 17752 Btu/h
Soğutma: 10924 Btu/h

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - B 13SKVP Serisi

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - B 13SKVP Serisi
Isıtma: 22191 Btu/h
Soğutma: 15021 Btu/h

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - B 16SKVP Serisi

Toshiba Daiseikai Süper Inverter - RAS - B 16SKVP Serisi
Isıtma: 23556 Btu/h
Soğutma: 17070 Btu/h

Alarko Flair Yer - Tavan Tipi Split FLR - 24 DW Serisi

Alarko Flair Yer - Tavan Tipi Split FLR - 24 DW Serisi
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 23,900 Btu/h

Alarko Flair Yer - Tavan Tipi Split FLR - 36 DW Serisi

Alarko Flair Yer - Tavan Tipi Split FLR - 36 DW Serisi
Isıtma: 36,800 Btu/h
Soğutma: 33,400 Btu/h

Alarko Flair Yer - Tavan Tipi Split FLR - 48 DW Serisi

Alarko Flair Yer - Tavan Tipi Split FLR - 48 DW Serisi
Isıtma: 47,800 Btu/h
Soğutma: 41,000 Btu/h

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 18 TW Serisi

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 18 TW Serisi
Isıtma: 19459 Btu/h
Soğutma: 17070 Btu/h

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 24 TW Serisi

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 24 TW Serisi
Isıtma: 25,200 Btu/h
Soğutma: 23,900 Btu/h

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 36 TW Serisi

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 36 TW Serisi

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 48 TW Serisi

Alarko Flair Kaset Tipi Split FLR - 48 TW Serisi
Isıtma: 47,800 Btu/h
Soğutma: 41,000 Btu/h

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 36 PW Serisi

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 36 PW Serisi
Isıtma: 37,500 Btu/h
Soğutma: 34,100 Btu/h

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 49 PW Serisi

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 49 PW Serisi
Isıtma: 52,900 Btu/h
Soğutma: 47,800 Btu/h

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 60 PW Serisi

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 60 PW Serisi
Isıtma: 63,100 Btu/h
Soğutma: 54,600 Btu/h

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 90 PW Serisi

Alarko Flair Kanallı Tip Split FLR - 90 PW Serisi
Isıtma: 93,800 Btu/h
Soğutma: 83,600 Btu/h

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 18 RV Serisi

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 18 RV Serisi
Isıtma: 19,000 Btu/h
Soğutma: 18,000 Btu/h

Diamond Electric Duvar Tipi Split DSH - 22XV Serisi

Diamond Electric Duvar Tipi Split DSH - 22XV Serisi
Isıtma: 24,000 Btu/h
Soğutma: 21,000 Btu/h

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 24 RV Serisi

Diamond Electric Inverter Duvar Tipi Split MIYAZAKİ MYZ 24 RV Serisi
Isıtma: 27,000 Btu/h
Soğutma: 24,000 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Inverter 9SF

Olimpia Splendid Unico Inverter 9SF
Soğutma: 9,200 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Inverter 9HP

Olimpia Splendid Unico Inverter 9HP
Isıtma: 9,217 Btu/h
Soğutma: 9,200 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Inverter 12SF

Olimpia Splendid Unico Inverter 12SF
Soğutma: 10,600 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Inverter 12HP

Olimpia Splendid Unico Inverter 12HP
Isıtma: 10,583 Btu/h
Soğutma: 10,600 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Easy

Olimpia Splendid Unico Easy
Isıtma: 4,779 Btu/h
Soğutma: 7,000 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Easy HP

Olimpia Splendid Unico Easy HP
Isıtma: 6,828 Btu/h
Soğutma: 6,486 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Star 8.5SF - HE

Olimpia Splendid Unico Star 8.5SF - HE
Soğutma: 7,200 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Star 11SF - HE

Olimpia Splendid Unico Star 11SF - HE
Soğutma: 8,200 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Star 11HP - HE

Olimpia Splendid Unico Star 11HP - HE
Isıtma: 6,828 Btu/h
Soğutma: 8,200 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Star 8.5HP - HE

Olimpia Splendid Unico Star 8.5HP - HE
Isıtma: 6,486 Btu/h
Soğutma: 7,200 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Sky 12.5SF - HE

Olimpia Splendid Unico Sky 12.5SF - HE
Soğutma: 9,600 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Sky 12.5HP - HE

Olimpia Splendid Unico Sky 12.5HP - HE
Isıtma: 8,535 Btu/h
Soğutma: 9,600 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Sky 14.0SF - HE

Olimpia Splendid Unico Sky 14.0SF - HE
Soğutma: 11,000 Btu/h

Olimpia Splendid Unico Sky 14.0HP - HE

Olimpia Splendid Unico Sky 14.0HP - HE
Isıtma: 8,705 Btu/h
Soğutma: 11,000 Btu/h

Olimpia Splendid Issimo 10 PURE Mobil Klima

Olimpia Splendid Issimo 10 PURE Mobil Klima
Soğutma: 11,000 Btu/h

Olimpia Splendid Issimo 12 PURE Mobil Klima

Olimpia Splendid Issimo 12 PURE Mobil Klima
Soğutma: 12,000 Btu/h

Olimpia Splendid Tuttto Mobil Klima

Olimpia Splendid Tuttto Mobil Klima
Soğutma: 9,500 Btu/h

Olimpia Splendid Trio Mobil Klima

Olimpia Splendid Trio Mobil Klima
Soğutma: 8,500 Btu/h

Olimpia Splendid Doppio Mobil Klima

Olimpia Splendid Doppio Mobil Klima
Isıtma: 4,779 Btu/h
Soğutma: 9,500 Btu/h

Olimpia Splendid Dolce Clima Mobil Klima

Olimpia Splendid Dolce Clima Mobil Klima
Soğutma: 8,500 Btu/h

Olimpia Splendid Clima 16HP Mobil Split Klima

Olimpia Splendid Clima 16HP Mobil Split Klima
Isıtma: 14,407 Btu/h
Soğutma: 14,900 Btu/h

Olimpia Splendid Clima 16 Central Mobil Split Klima

Olimpia Splendid Clima 16 Central Mobil Split Klima
Soğutma: 14,900 Btu/h

Olimpia Splendid Frrido Mobil Split Klima

Olimpia Splendid Frrido Mobil Split Klima
Soğutma: 10,200 Btu/h

Olimpia Splendid NovEcos 10HE Mobil Split Klima

Olimpia Splendid NovEcos 10HE Mobil Split Klima
Soğutma: 8,300 Btu/h

Olimpia Splendid Tuttto Mobil Split Klima

Olimpia Splendid Tuttto Mobil Split Klima
Soğutma: 10,200 Btu/h

Olimpia Splendid SilenClima Mobil Split Klima

Olimpia Splendid SilenClima Mobil Split Klima
Soğutma: 12,300 Btu/h

Olimpia Splendid NovEcos 11HE Mobil Split Klima

Olimpia Splendid NovEcos 11HE Mobil Split Klima
Soğutma: 9,800 Btu/h

Olimpia Splendid NovEcos 12QCHE Mobil Split Klima

Olimpia Splendid NovEcos 12QCHE Mobil Split Klima
Soğutma: 10,200 Btu/h

Zibro - S6526 Eco Change İnverter

Zibro - S6526 Eco Change İnverter
Isıtma: 14,010 Btu/h
Soğutma: 11,020 Btu/h

Zibro - S6665 Eco Change İnverter

Zibro - S6665 Eco Change İnverter
Isıtma: 26,920 Btu/h
Soğutma: 24,200 Btu/h

Zibro - S1564 Duvar Tipi Split Klima

Zibro - S1564 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 24,500 Btu/h
Soğutma: 22,000 Btu/h

Zibro - CSI6018 Kaset Tipi İnverter Klima

Zibro - CSI6018 Kaset Tipi İnverter Klima
Isıtma: 22.530 Btu/h
Soğutma: 18.770 Btu/h

Zibro - CSI6042 Kaset Tipi İnverter Klima

Zibro - CSI6042 Kaset Tipi İnverter Klima
Isıtma: 49.470 Btu/h
Soğutma: 44.350 Btu/h

Su Soğutmalı Chiller

Su Soğutmalı Chiller
Isıtma: 12,300 Btu/h
Soğutma: 10,600 Btu/h

Su Soğutmalı Chiller Servis

Su Soğutmalı Chiller Servis
Isıtma: 14300 Btu/h
Soğutma: 11900 Btu/h

2 El Mitsubishi Electric Power Inverter MSZ - GE50VA

2 El Mitsubishi Electric Power Inverter MSZ - GE50VA
Isıtma: 24,909 Btu/h
Soğutma: 18,767 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El Mitsubishi Electric - MSH - GE20VB

2 El Mitsubishi Electric - MSH - GE20VB
Isıtma: 8,530 Btu/h
Soğutma: 7,850 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El Mitsubishi Electric Delux Power Inverter MSZ-GC25VA

2 El Mitsubishi Electric Delux Power Inverter MSZ-GC25VA
Isıtma: 15.356 Btu/h
Soğutma: 10.237 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El Mitsubishi Electric Inverter MSZ - FD35VABH (-25C)

2 El Mitsubishi Electric Inverter MSZ - FD35VABH (-25C)
Isıtma: 22,520 Btu/h
Soğutma: 13,650 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN25MB

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN25MB
Isıtma: 9,600 Btu/h
Soğutma: 8,500 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN35MB

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN35MB
Isıtma: 11,900 Btu/h
Soğutma: 11,300 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN50MB

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN50MB
Isıtma: 26,300 Btu/h
Soğutma: 20,600 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN60MB

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTXN60MB
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 22,900 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTX71GV

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTX71GV
Isıtma: 34,800 Btu/h
Soğutma: 29,000 Btu/h

Panasonic KIT - PW9-GKE Duvar Tipi Split Klima

Panasonic KIT - PW9-GKE Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 9.720 Btu/h
Soğutma: 9.050 Btu/h

Panasonic KIT - PW12-GKE Duvar Tipi Split Klima

Panasonic KIT - PW12-GKE Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 12,970 Btu/h
Soğutma: 11,600 Btu/h

Panasonic KIT - PW18-GKE Duvar Tipi Split Klima

Panasonic KIT - PW18-GKE Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 18,080 Btu/h
Soğutma: 17,400 Btu/h

Panasonic KIT - PW24-JKE Duvar Tipi Split Klima

Panasonic KIT - PW24-JKE Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 23,980 Btu/h
Soğutma: 23,980 Btu/h

Panasonic KIT-UE9RKE

Panasonic KIT-UE9RKE
Isıtma: 14,330 Btu/h
Soğutma: 10,240 Btu/h

Panasonic KIT-UE12RKE

Panasonic KIT-UE12RKE
Isıtma: 17,060 Btu/h
Soğutma: 13,300 Btu/h

Panasonic KIT-UE18RKE

Panasonic KIT-UE18RKE
Isıtma: 23,200 Btu/h
Soğutma: 18,090 Btu/h

Panasonic KIT-RE24RKE

Panasonic KIT-RE24RKE
Isıtma: 33,780 Btu/h
Soğutma: 27,640 Btu/h

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB25B

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB25B
Isıtma: 13,650 Btu/h
Soğutma: 10,250 Btu/h

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB35B

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB35B
Isıtma: 16,400 Btu/h
Soğutma: 12,950 Btu/h

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB50B

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB50B
Isıtma: 22,500 Btu/h
Soğutma: 21,200 Btu/h

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB60B

Daikin Duvar Tipi Inverter Klima Tegora FTXB60B
Isıtma: 24,200 Btu/h
Soğutma: 22,200 Btu/h

2 El Toshiba Inverter RAS - 16NKV-E Duvar Tipi Klima

2 El Toshiba Inverter RAS - 16NKV-E Duvar Tipi Klima
Isıtma: 25.264 Btu/h
Soğutma: 17.753 Btu/h
Fiyat : (Satıldı) TL

2 El Demirdöküm Pacific Line 09 Klima

2 El Demirdöküm Pacific Line 09 Klima
Fiyat : (Satıldı) TL

2 El Alarko Flair Duvar Tipi Split Klima

2 El Alarko Flair Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 19.300 Btu/h
Soğutma: 18.000 Btu/h
Fiyat : (Satıldı) TL

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTX20JV

Daikin Inverter Heat Pump Klima - Isı Pompası FTX20JV
Isıtma: 12.000 Btu/h
Soğutma: 8.800 Btu/h

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 09HP

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 09HP
Isıtma: 10.500 Btu/h
Soğutma: 10.000 Btu/h

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 12HP

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 12HP
Isıtma: 13.000 Btu/h
Soğutma: 12.500 Btu/h

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 18HP

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 18HP
Isıtma: 22.000 Btu/h
Soğutma: 19.500 Btu/h

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 24HP

Demirdöküm A410 Serisi Duvar Tipi Klima 24HP
Isıtma: 27.000 Btu/h
Soğutma: 25.000 Btu/h

Panasonic KIT-E18-QKE

Panasonic KIT-E18-QKE
Isıtma: 27312 Btu/h
Soğutma: 20484 Btu/h

Panasonic KIT-E21-QKE

Panasonic KIT-E21-QKE
Isıtma: 29019 Btu/h
Soğutma: 24240 Btu/h

Panasonic KIT-E7-MKE

Panasonic KIT-E7-MKE
Isıtma: 13656 Btu/h
Soğutma: 8193 Btu/h

Panasonic KIT-E9-PKE

Panasonic KIT-E9-PKE
Isıtma: 17060 Btu/h
Soğutma: 10250 Btu/h

Panasonic KIT-E12-PKE

Panasonic KIT-E12-PKE
Isıtma: 20470 Btu/h
Soğutma: 13650 Btu/h

Panasonic KIT-E15-PKE

Panasonic KIT-E15-PKE
Isıtma: 23200 Btu/h
Soğutma: 17000 Btu/h

Panasonic KIT-E9-QKE

Panasonic KIT-E9-QKE
Isıtma: 17060 Btu/h
Soğutma: 10250 Btu/h

Panasonic KIT-E12-QKE

Panasonic KIT-E12-QKE
Isıtma: 20470 Btu/h
Soğutma: 13650 Btu/h

Panasonic KIT-E15-QKE

Panasonic KIT-E15-QKE
Isıtma: 23200 Btu/h
Soğutma: 17000 Btu/h

Panasonic KIT-E18-PKE

Panasonic KIT-E18-PKE
Isıtma: 27300 Btu/h
Soğutma: 20500 Btu/h

Panasonic KIT-E24-QKE

Panasonic KIT-E24-QKE
Isıtma: 33780 Btu/h
Soğutma: 27650 Btu/h

Fujitsu ASYA - 07 LGC

Fujitsu ASYA - 07 LGC
Isıtma: 10,242 Btu/h
Soğutma: 7,169 Btu/h

Fujitsu ASYA - 09 L

Fujitsu ASYA - 09 L
Isıtma: 15,300 Btu/h
Soğutma: 10,900 Btu/h

Fujitsu ASYA - 12 L

Fujitsu ASYA - 12 L
Isıtma: 19,100 Btu/h
Soğutma: 13,300 Btu/h

Fujitsu ASYA - G14 LE

Fujitsu ASYA - G14 LE
Isıtma: 28,700 Btu/h
Soğutma: 18,100 Btu/h

Fujitsu ASYG - 18 L

Fujitsu ASYG - 18 L
Isıtma: 31,000 Btu/h
Soğutma: 20,400 Btu/h

Fujitsu ASYG - 24 L

Fujitsu ASYG - 24 L
Isıtma: 36,200 Btu/h
Soğutma: 27,300 Btu/h

Fujitsu ASYG - 30 L

Fujitsu ASYG - 30 L
Isıtma: 37,500 Btu/h
Soğutma: 30,700 Btu/h

Fujitsu ASYB - 09 LDC

Fujitsu ASYB - 09 LDC
Isıtma: 20,984 Btu/h
Soğutma: 12,728 Btu/h

Fujitsu ASYB - 12 LDC

Fujitsu ASYB - 12 LDC
Isıtma: 23,048 Btu/h
Soğutma: 14,792 Btu/h

Fujitsu ASYB - 18 LDC

Fujitsu ASYB - 18 LDC
Isıtma: 31,304 Btu/h
Soğutma: 19,608 Btu/h

Fujitsu ASYB - 24 LDC

Fujitsu ASYB - 24 LDC
Isıtma: 34,400 Btu/h
Soğutma: 27,520 Btu/h

Fujitsu AWYZ - 14 LBC

Fujitsu AWYZ - 14 LBC
Isıtma: 31,000 Btu/h
Soğutma: 18,100 Btu/h

Fujitsu AWYZ - 18 LBC

Fujitsu AWYZ - 18 LBC
Isıtma: 33,100 Btu/h
Soğutma: 20,100 Btu/h

Fujitsu AWYZ - 24 LBC

Fujitsu AWYZ - 24 LBC
Isıtma: 37,500 Btu/h
Soğutma: 27,300 Btu/h

Midea Fairwind DC Inverter - MS12FU-09

Midea Fairwind DC Inverter - MS12FU-09
Isıtma: 11.000 Btu/h
Soğutma: 10.000 Btu/h

Midea Fairwind DC Inverter - MS12FU-12

Midea Fairwind DC Inverter - MS12FU-12
Isıtma: 16.000 Btu/h
Soğutma: 13.500 Btu/h

Midea Fairwind DC Inverter - MS12FU-18

Midea Fairwind DC Inverter - MS12FU-18
Isıtma: 23.000 Btu/h
Soğutma: 22.000 Btu/h

Midea Fairwind DC Inverter - MS12F-24

Midea Fairwind DC Inverter - MS12F-24
Isıtma: 27.000 Btu/h
Soğutma: 25.000 Btu/h

Midea R Serisi - MSRI-09

Midea R Serisi - MSRI-09
Isıtma: 9.500 Btu/h
Soğutma: 9.000 Btu/h

Midea R Serisi - MSRI-12

Midea R Serisi - MSRI-12
Isıtma: 13.000 Btu/h
Soğutma: 12.000 Btu/h

Midea R Serisi - MSRI-18

Midea R Serisi - MSRI-18
Isıtma: 19.000 Btu/h
Soğutma: 18.000 Btu/h

Midea R Serisi - MSRI-24

Midea R Serisi - MSRI-24
Isıtma: 27.000 Btu/h
Soğutma: 24.000 Btu/h

Midea Vida Serisi - MS9VI 09

Midea Vida Serisi - MS9VI 09
Isıtma: 9.500 Btu/h
Soğutma: 9.000 Btu/h

Midea Vida Serisi - MS9VI-12

Midea Vida Serisi - MS9VI-12
Isıtma: 14,000 Btu/h
Soğutma: 12.000 Btu/h

Midea Vida Serisi - MS9VI-18

Midea Vida Serisi - MS9VI-18
Isıtma: 19.000 Btu/h
Soğutma: 18.000 Btu/h

Midea Mission DC Inverter - MSMBBU-12

Midea Mission DC Inverter - MSMBBU-12
Isıtma: 14.500 Btu/h
Soğutma: 13.800 Btu/h

Midea Mission DC Inverter - MSMBBU-09

Midea Mission DC Inverter - MSMBBU-09
Isıtma: 11.500 Btu/h
Soğutma: 13.800 Btu/h

Midea Mission DC Inverter - MSMBBU-18

Midea Mission DC Inverter - MSMBBU-18
Isıtma: 23.000 Btu/h
Soğutma: 22.000 Btu/h

2 El Mitsubishi Electric Inverter MSZ - GE50VA - 6 Ay

2 El Mitsubishi Electric Inverter MSZ - GE50VA - 6 Ay
Isıtma: 24.909 Btu/h
Soğutma: 18.767 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El LG Klima LV-B2464HL Yer - Tavan Tipi

2 El LG Klima LV-B2464HL Yer - Tavan Tipi
Isıtma: 24.000 Btu/h
Soğutma: 24.000 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El Mitsubishi Electric Delux Power Inverter MSZ-GC35VA

2 El Mitsubishi Electric Delux Power Inverter MSZ-GC35VA
Isıtma: 17.062 Btu/h
Soğutma: 13.308 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

Midea Premier Serisi DC Inverter - MS11PU-09

Midea Premier Serisi DC Inverter - MS11PU-09
Isıtma: 12,000 Btu/h
Soğutma: 11,200 Btu/h

Midea Premier Serisi DC Inverter - MS11P1U-12

Midea Premier Serisi DC Inverter - MS11P1U-12
Isıtma: 15,500 Btu/h
Soğutma: 14,800 Btu/h

Midea DC Inverter Multi Split - M2OC-18HRDN1

Midea DC Inverter Multi Split - M2OC-18HRDN1
Isıtma: 26,406 Btu/h
Soğutma: 22,543 Btu/h

Midea DC Inverter Multi Split - M4OC-36HRDN1

Midea DC Inverter Multi Split - M4OC-36HRDN1
Isıtma: 49,790 Btu/h
Soğutma: 49,000 Btu/h

Midea Yer - Tavan Tipi MUB-24

Midea Yer - Tavan Tipi MUB-24
Isıtma: 26,000 Btu/h
Soğutma: 24,000 Btu/h

Midea Yer - Tavan Tipi MUB-48

Midea Yer - Tavan Tipi MUB-48
Isıtma: 52,000 Btu/h
Soğutma: 48,000 Btu/h

Midea - 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi MCD-24

Midea - 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi MCD-24
Isıtma: 26,000 Btu/h
Soğutma: 24,000 Btu/h

Midea - 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi MCD-48

Midea - 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi MCD-48
Isıtma: 52,000 Btu/h
Soğutma: 48,000 Btu/h

Midea DC Inverter 4 Yöne Üflemeli MCD-24

Midea DC Inverter 4 Yöne Üflemeli MCD-24
Isıtma: 28,600 Btu/h
Soğutma: 26,400 Btu/h

Midea DC Inverter 4 Yöne Üflemeli MCD-48

Midea DC Inverter 4 Yöne Üflemeli MCD-48
Isıtma: 57,200 Btu/h
Soğutma: 52,800 Btu/h

Midea Salon Tipi MFJI-26

Midea Salon Tipi MFJI-26
Isıtma: 37,200 Btu/h
Soğutma: 26,000 Btu/h

Midea Salon Tipi MFJI-48

Midea Salon Tipi MFJI-48
Isıtma: 61,000 Btu/h
Soğutma: 48,000 Btu/h

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Servis

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Servis

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Montaj

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Montaj

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Bakım

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Bakım

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Arıza

Vrf - Vrv Merkezi Sistem Klima Arıza

2 El Panasonic KIT - PW9 - GKE Duvar Tipi Split Klima

2 El Panasonic KIT - PW9 - GKE Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 9.720 Btu/h
Soğutma: 9.050 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El Vestel Duvar Tipi Split Klima - 24000 Btu

2 El Vestel Duvar Tipi Split Klima - 24000 Btu
Isıtma: 25,000 Btu/h
Soğutma: 24,000 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El Sanyo Duvar Tipi Split Klima - 9000 Btu

2 El Sanyo Duvar Tipi Split Klima - 9000 Btu
Fiyat : Satıldı TL

Panasonic Heat Pump - Kanallı Tip KIT-F43DD3E8-C

Panasonic Heat Pump - Kanallı Tip KIT-F43DD3E8-C
Isıtma: 47,768 Btu/h
Soğutma: 42,650 Btu/h

Panasonic Heat Pump - Kanallı Tip KIT-F50DD3E8-C

Panasonic Heat Pump - Kanallı Tip KIT-F50DD3E8-C
Isıtma: 51.180 Btu/h
Soğutma: 46,062 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH24DB4E5

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH24DB4E5
Isıtma: 24,424 Btu/h
Soğutma: 21,640 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH28DB4E5

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH28DB4E5
Isıtma: 27.520 Btu/h
Soğutma: 24.424 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH34DB4E5

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH34DB4E5
Isıtma: 38,528 Btu/h
Soğutma: 34,400 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH43DB4E5

Panasonic Inverter FS - Kaset Tipi KIT-YH43DB4E5
Isıtma: 48,160 Btu/h
Soğutma: 43,000 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F18DB4E5-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F18DB4E5-C
Isıtma: 19,100 Btu/h
Soğutma: 17,100 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F24DB4E5-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F24DB4E5-C
Isıtma: 24,200 Btu/h
Soğutma: 21,500 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F28DB4E5-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F28DB4E5-C
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 24,200 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F34DB4E5-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F34DB4E5-C
Isıtma: 38,200 Btu/h
Soğutma: 34,100 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F43DB4E8-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F43DB4E8-C
Isıtma: 47,700 Btu/h
Soğutma: 42,600 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F50DB4E8-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Kaset Tipi KIT-F50DB4E8-C
Isıtma: 55,040 Btu/h
Soğutma: 48,160 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH24DTE5

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH24DTE5
Isıtma: 24,200 Btu/h
Soğutma: 21.500 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH28DTE5

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH28DTE5
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 24,200 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH34DTE5

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH34DTE5
Isıtma: 38,200 Btu/h
Soğutma: 34,100 Btu/h

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH43DTE5

Panasonic Inverter FS - Tavan Tipi KIT-YH43DTE5
Isıtma: 47,800 Btu/h
Soğutma: 42,600 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F24DTE5-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F24DTE5-C
Isıtma: 24,424 Btu/h
Soğutma: 21,672 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F28DTE5-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F28DTE5-C
Isıtma: 27,520 Btu/h
Soğutma: 24,424 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F34DTE5-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F34DTE5-C
Isıtma: 38,528 Btu/h
Soğutma: 34,100 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F43DTE8-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F43DTE8-C
Isıtma: 48,160 Btu/h
Soğutma: 42,700 Btu/h

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F50DTE8-C

Panasonic Heat Pump FS - Isı Pompalı Tavan Tipi KIT-F50DTE8-C
Isıtma: 55,040 Btu/h
Soğutma: 48,160 Btu/h

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG25JW

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG25JW
Isıtma: 15,354 Btu/h
Soğutma: 10.236 Btu/h

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG35JW

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG35JW
Isıtma: 17,060 Btu/h
Soğutma: 12,965 Btu/h

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG50JW

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG50JW
Isıtma: 22,178 Btu/h
Soğutma: 18,083 Btu/h

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG25JA

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG25JA
Isıtma: 15,354 Btu/h
Soğutma: 10,236 Btu/h

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG35JA

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG35JA
Isıtma: 17.060 Btu/h
Soğutma: 12,965 Btu/h

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG50JA

Daikin Emura Inverter Heat Pump - FTXG50JA
Isıtma: 22,178 Btu/h
Soğutma: 18,083 Btu/h

Daikin Ururu Sarara Inverter Heat Pump - FTXR28E

Daikin Ururu Sarara Inverter Heat Pump - FTXR28E
Isıtma: 17,060 Btu/h
Soğutma: 12,283 Btu/h

Daikin Ururu Sarara Inverter Heat Pump - FTXR42E

Daikin Ururu Sarara Inverter Heat Pump - FTXR42E
Isıtma: 19,107 Btu/h
Soğutma: 15,695 Btu/h

Daikin Ururu Sarara Inverter Heat Pump - FTXR50E

Daikin Ururu Sarara Inverter Heat Pump - FTXR50E
Isıtma: 21,154 Btu/h
Soğutma: 18,766 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS25K

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS25K
Isıtma: 16,036 Btu/h
Soğutma: 10,918 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS35K

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS35K
Isıtma: 17,742 Btu/h
Soğutma: 13,648 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS42K

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS42K
Isıtma: 20,472 Btu/h
Soğutma: 17,060 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS50K

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS50K
Isıtma: 22,178 Btu/h
Soğutma: 18.083 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS60G

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS60G
Isıtma: 27,296 Btu/h
Soğutma: 22,860 Btu/h

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS71G

Daikin Inverter Heat Pump Klima - FTXS71G
Isıtma: 34,802 Btu/h
Soğutma: 29,002 Btu/h

2 El Arçelik Duvar Tipi Split Klima - 24000 Btu

2 El Arçelik Duvar Tipi Split Klima - 24000 Btu
Isıtma: 27,000 Btu/h
Soğutma: 24,000 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El LG - Beko LG-BKE7650-NS Duvar Tipi Klima

2 El LG - Beko LG-BKE7650-NS Duvar Tipi Klima
Isıtma: 15400 Btu/h
Soğutma: 14500 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El LG - Beko LG-BKE7600-AY Duvar Tipi Klima

2 El LG - Beko LG-BKE7600-AY Duvar Tipi Klima
Isıtma: 13000 Btu/h
Soğutma: 12500 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

Auer AG09 Duvar Tipi Split Klima

Auer AG09 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 9.600 Btu/h
Soğutma: 9.000 Btu/h

Auer AG12 Duvar Tipi Split Klima

Auer AG12 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 12.500 Btu/h
Soğutma: 12.000 Btu/h

Auer AG18 Duvar Tipi Split Klima

Auer AG18 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 18.000 Btu/h
Soğutma: 17.000 Btu/h

Auer AG22 Duvar Tipi Split Klima

Auer AG22 Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 23.500 Btu/h
Soğutma: 22.000 Btu/h

Samsung AQ09 - TSMN Duvar Tipi Split Klima

Samsung AQ09 - TSMN Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 9.895 Btu/h
Soğutma: 9.383 Btu/h

Samsung AQ12 - TSMN Duvar Tipi Split Klima

Samsung AQ12 - TSMN Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 12.966 Btu/h
Soğutma: 11.942 Btu/h

Samsung AQ18 - TSMN Duvar Tipi Split Klima

Samsung AQ18 - TSMN Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 19.790 Btu/h
Soğutma: 17.743 Btu/h

Samsung AQ24 - TSMN Duvar Tipi Split Klima

Samsung AQ24 - TSMN Duvar Tipi Split Klima
Isıtma: 23.885 Btu/h
Soğutma: 23.203 Btu/h

Samsung (AR5000) AR-09 HSFSC İnverter Klima

Samsung (AR5000) AR-09 HSFSC İnverter Klima
Isıtma: 13,648 Btu/h
Soğutma: 10,236 Btu/h

Samsung (AR5000) AR-12 HSFSC İnverter Klima

Samsung (AR5000) AR-12 HSFSC İnverter Klima
Isıtma: 17,401 Btu/h
Soğutma: 13,648 Btu/h

Samsung (AR5000) AR-18 HSFSC İnverter Klima

Samsung (AR5000) AR-18 HSFSC İnverter Klima
Isıtma: 27,978 Btu/h
Soğutma: 20,472 Btu/h

Samsung (AR5000) AR-24 HSFSC İnverter Klima

Samsung (AR5000) AR-24 HSFSC İnverter Klima
Isıtma: 34,120 Btu/h
Soğutma: 27,296 Btu/h

Auer AG09 - INV Serisi Inverter Split Klima

Auer AG09 - INV Serisi Inverter Split Klima
Isıtma: 13.000 Btu/h
Soğutma: 10.600 Btu/h

Auer AG12 - INV Serisi Inverter Split Klima

Auer AG12 - INV Serisi Inverter Split Klima
Isıtma: 14.660 Btu/h
Soğutma: 13.714 Btu/h

Auer AG18 - INV Serisi Inverter Split Klima

Auer AG18 - INV Serisi Inverter Split Klima
Isıtma: 22.550 Btu/h
Soğutma: 19.100 Btu/h

Auer AG22 - INV Serisi Inverter Split Klima

Auer AG22 - INV Serisi Inverter Split Klima
Isıtma: 28.000 Btu/h
Soğutma: 24.000 Btu/h

Panasonic Klasik Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Klasik Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Etherea Duvar Tipi Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Etherea Duvar Tipi Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Heat Pump Kanallı Tip Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Heat Pump Kanallı Tip Klima Fiyatları

Panasonic Klasik Kaset Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Klasik Kaset Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Kaset Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Kaset Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Tavan Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Inverter Tavan Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Klasik Tavan Tipi Split Klima Fiyatları

Panasonic Klasik Tavan Tipi Split Klima Fiyatları

Mitsubishi Heavy SRK28HG - S

Mitsubishi Heavy SRK28HG - S
Isıtma: 8.870 Btu/h
Soğutma: 9.550 Btu/h

Mitsubishi Heavy SRK40HG - S

Mitsubishi Heavy SRK40HG - S
Isıtma: 13.380 Btu/h
Soğutma: 12.280 Btu/h

Mitsubishi Heavy SRK56HE - S1

Mitsubishi Heavy SRK56HE - S1
Isıtma: 19.790 Btu/h
Soğutma: 17.400 Btu/h

Mitsubishi Heavy SRK63HE - S1

Mitsubishi Heavy SRK63HE - S1
Isıtma: 22.860 Btu/h
Soğutma: 21.500 Btu/h

Mitsubishi Heavy SRK71HE - S1

Mitsubishi Heavy SRK71HE - S1
Isıtma: 25.590 Btu/h
Soğutma: 24.230 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK20ZJX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK20ZJX - S
Isıtma: 14,670 Btu/h
Soğutma: 10,580 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK25ZJX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK25ZJX - S
Isıtma: 16,036 Btu/h
Soğutma: 10,920 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK35ZJX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK35ZJX - S
Isıtma: 17,401 Btu/h
Soğutma: 13,990 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK50ZJX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK50ZJX - S
Isıtma: 30,026 Btu/h
Soğutma: 21,154 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK60ZJX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter Dizayn SRK60ZJX - S
Isıtma: 23,200 Btu/h
Soğutma: 20,470 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK20ZGX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK20ZGX - S
Isıtma: 8.190 Btu/h
Soğutma: 6.820 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK25ZGX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK25ZGX - S
Isıtma: 10,240 Btu/h
Soğutma: 8,530 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK35ZGX - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK35ZGX - S
Isıtma: 14,330 Btu/h
Soğutma: 11,940 Btu/h

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK63ZM - S

Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRK63ZM - S
Isıtma: 24,230 Btu/h
Soğutma: 21,500 Btu/h

Mitsubishi Heavy DXK Inverter SRK71ZM - S

Mitsubishi Heavy DXK Inverter SRK71ZM - S
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 24,230 Btu/h

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK20ZJ - S

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK20ZJ - S
Isıtma: 10,920 Btu/h
Soğutma: 8,530 Btu/h

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK25ZJ - S

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK25ZJ - S
Isıtma: 10,920 Btu/h
Soğutma: 8,530 Btu/h

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK35ZJ - S

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK35ZJ - S
Isıtma: 13,650 Btu/h
Soğutma: 11,940 Btu/h

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK50ZJX

Mitsubishi Heavy Standart Inverter SRK50ZJX
Isıtma: 19,790 Btu/h
Soğutma: 17,060 Btu/h

Mitsubishi Heavy Popüler İnverter SRK25ZMP - S

Mitsubishi Heavy Popüler İnverter SRK25ZMP - S
Isıtma: 10,920 Btu/h
Soğutma: 8,530 Btu/h

Mitsubishi Heavy Popüler İnverter SRK35ZMP - S

Mitsubishi Heavy Popüler İnverter SRK35ZMP - S
Isıtma: 13,650 Btu/h
Soğutma: 11,940 Btu/h

Mitsubishi Heavy Popüler İnverter SRK50ZJP - S

Mitsubishi Heavy Popüler İnverter SRK50ZJP - S
Isıtma: 19,790 Btu/h
Soğutma: 17,060 Btu/h

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 09Z3-S Serisi Klima

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 09Z3-S Serisi Klima
Isıtma: 11,600 Btu/h
Soğutma: 8,530 Btu/h

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 12Z3-S Serisi Klima

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 12Z3-S Serisi Klima
Isıtma: 14,330 Btu/h
Soğutma: 11,940 Btu/h

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 18Z3-S Serisi Klima

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 18Z3-S Serisi Klima
Isıtma: 19,790 Btu/h
Soğutma: 17,060 Btu/h

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 24Z4-S Serisi Klima

Mitsubishi Heavy Inverter DXK - 24Z4-S Serisi Klima
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 24,200 Btu/h

Mitsubishi Heavy Yer - Döşeme Tipi Klima SRF25ZJX - S

Mitsubishi Heavy Yer - Döşeme Tipi Klima SRF25ZJX - S
Isıtma: 11,600 Btu/h
Soğutma: 8,530 Btu/h

Mitsubishi Heavy Yer - Döşeme Tipi Klima SRF35ZJX - S

Mitsubishi Heavy Yer - Döşeme Tipi Klima SRF35ZJX - S
Isıtma: 15,350 Btu/h
Soğutma: 11,940 Btu/h

Mitsubishi Heavy Yer - Döşeme Tipi Klima SRF50ZJX - S

Mitsubishi Heavy Yer - Döşeme Tipi Klima SRF50ZJX - S
Isıtma: 20,470 Btu/h
Soğutma: 17,060 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDU71V Kanallı Yüksek Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDU71V Kanallı Yüksek Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 27,312 Btu/h
Soğutma: 24,239 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDU200V Kanallı Yüksek Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDU200V Kanallı Yüksek Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 76,473 Btu/h
Soğutma: 68,280 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDU250V Kanallı Yüksek Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDU250V Kanallı Yüksek Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 95,592 Btu/h
Soğutma: 85,350 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDUM50V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDUM50V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 18,435 Btu/h
Soğutma: 17,070 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDUM60V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDUM60V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 19,118 Btu/h
Soğutma: 22,873 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDUM71V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDUM71V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 27,312 Btu/h
Soğutma: 24,239 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDUM100V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDUM100V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 38,236 Btu/h
Soğutma: 34,140 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDUM125V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDUM125V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 47,796 Btu/h
Soğutma: 42,675 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDUM140V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima

Mitsubishi Heavy FDUM140V Kanallı Orta Statik Basınçlı Klima
Isıtma: 54,624 Btu/h
Soğutma: 47,796 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDTC40V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDTC40V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 15,363 Btu/h
Soğutma: 13,656 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDTC50V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDTC50V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 18,435 Btu/h
Soğutma: 17,070 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDT40V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDT40V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 15,363 Btu/h
Soğutma: 13,656 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDT50V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDT50V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 18,435 Btu/h
Soğutma: 17,070 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDT60V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDT60V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 22,873 Btu/h
Soğutma: 19,118 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDT71V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDT71V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 27,312 Btu/h
Soğutma: 24,239 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDT100V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDT100V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 38,236 Btu/h
Soğutma: 34,140 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDT125V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDT125V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 47,796 Btu/h
Soğutma: 42,675 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDT140V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima

Mitsubishi Heavy FDT140V Dört Yönlü Kaset Tipi Klima
Isıtma: 54,624 Btu/h
Soğutma: 47,796 Btu/h

Mitsubishi Heavy Inverter Kaset Tipi Klima FDT - 71VNV

Mitsubishi Heavy Inverter Kaset Tipi Klima FDT - 71VNV
Isıtma: 27,200 Btu/h
Soğutma: 24,200 Btu/h

Mitsubishi Heavy Inverter Kaset Tipi Klima FDT - 100VSV

Mitsubishi Heavy Inverter Kaset Tipi Klima FDT - 100VSV
Isıtma: 38,200 Btu/h
Soğutma: 34,100 Btu/h

Mitsubishi Heavy Inverter Kaset Tipi Klima FDT - 125VSV

Mitsubishi Heavy Inverter Kaset Tipi Klima FDT - 125VSV
Isıtma: 47,700 Btu/h
Soğutma: 42,600 Btu/h

Mitsubishi Heavy Klasik Kaset Tipi Klima FDTN - 308HES-S

Mitsubishi Heavy Klasik Kaset Tipi Klima FDTN - 308HES-S
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 24,300 Btu/h

Mitsubishi Heavy Klasik Kaset Tipi Klima FDTN - 408HES-S

Mitsubishi Heavy Klasik Kaset Tipi Klima FDTN - 408HES-S
Isıtma: 38,200 Btu/h
Soğutma: 34,000 Btu/h

Mitsubishi Heavy Klasik Kaset Tipi Klima FDTN - 508HES-S

Mitsubishi Heavy Klasik Kaset Tipi Klima FDTN - 508HES-S
Isıtma: 47,800 Btu/h
Soğutma: 42,700 Btu/h

Mitsubishi Heavy Salon Tipi Klima FDF - 308HES-S

Mitsubishi Heavy Salon Tipi Klima FDF - 308HES-S
Isıtma: 27,300 Btu/h
Soğutma: 24,300 Btu/h

Mitsubishi Heavy Salon Tipi Klima FDF - 508HES-S

Mitsubishi Heavy Salon Tipi Klima FDF - 508HES-S
Isıtma: 47,800 Btu/h
Soğutma: 42,700 Btu/h

Mitsubishi Heavy Salon Tipi Klima FDF - 5HQ

Mitsubishi Heavy Salon Tipi Klima FDF - 5HQ
Isıtma: 46,100 Btu/h
Soğutma: 42,000 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDEN40V Tavan Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy FDEN40V Tavan Tipi Split Klima
Isıtma: 15,363 Btu/h
Soğutma: 13,656 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDEN50V Tavan Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy FDEN50V Tavan Tipi Split Klima
Isıtma: 18,435 Btu/h
Soğutma: 17,070 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDEN60V Tavan Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy FDEN60V Tavan Tipi Split Klima
Isıtma: 22,873 Btu/h
Soğutma: 19,118 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDEN71V Tavan Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy FDEN71V Tavan Tipi Split Klima
Isıtma: 27,312 Btu/h
Soğutma: 24,239 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDEN100V Tavan Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy FDEN100V Tavan Tipi Split Klima
Isıtma: 38,236 Btu/h
Soğutma: 34,140 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDEN125V Tavan Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy FDEN125V Tavan Tipi Split Klima
Isıtma: 47,796 Btu/h
Soğutma: 42,675 Btu/h

Mitsubishi Heavy FDEN140V Tavan Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy FDEN140V Tavan Tipi Split Klima
Isıtma: 54,624 Btu/h
Soğutma: 47,796 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF25VE2B

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF25VE2B
Isıtma: 14.330 Btu/h
Soğutma: 11.601 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF35VE2B

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF35VE2B
Isıtma: 18.776 Btu/h
Soğutma: 13.648 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF42VE2B

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF42VE2B
Isıtma: 21.496 Btu/h
Soğutma: 15.695 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF50VE2B

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF50VE2B
Isıtma: 25.590 Btu/h
Soğutma: 18.425 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF25VE2W

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF25VE2W
Isıtma: 14.330 Btu/h
Soğutma: 11.601 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF35VE2W

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF35VE2W
Isıtma: 18.776 Btu/h
Soğutma: 13.648 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF42VE2W

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF42VE2W
Isıtma: 21.496 Btu/h
Soğutma: 15.695 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF50VE2W

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF50VE2W
Isıtma: 25.590 Btu/h
Soğutma: 18.425 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF25VE2S

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF25VE2S
Isıtma: 14.330 Btu/h
Soğutma: 11.601 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF35VE2S

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF35VE2S
Isıtma: 18.776 Btu/h
Soğutma: 13.648 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF42VE2S

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF42VE2S
Isıtma: 21.496 Btu/h
Soğutma: 15.695 Btu/h

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF50VE2S

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF50VE2S
Isıtma: 25.590 Btu/h
Soğutma: 18.425 Btu/h

Toyotomi Inverter Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Toyotomi Inverter Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Inverter EcoChange Duvar Tipi Klima Fiyatları

Zibro Inverter EcoChange Duvar Tipi Klima Fiyatları

Zibro Inverter Yüksek Performans Duvar Tipi Klima Fiyatları

Zibro Inverter Yüksek Performans Duvar Tipi Klima Fiyatları

Zibro Standart Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları

Zibro Standart Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları

Zibro Klasik Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Klasik Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Inverter Kaset Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Inverter Kaset Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Salon Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Salon Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Inverter Yer - Tavan Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Inverter Yer - Tavan Tipi Split Klima Fiyatları

Zibro Mobil - Taşınabilir Portatıf Klima Fiyatları

Zibro Mobil - Taşınabilir Portatıf Klima Fiyatları

Daikin Klasik Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Daikin Klasik Duvar Tipi Split Klima Fiyatları

Daikin Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - Heat Pump FTXJV - FTXGV

Daikin Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - Heat Pump FTXJV - FTXGV

Daikin Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - Heat Pump FTXSJ - FTXSG

Daikin Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - Heat Pump FTXSJ - FTXSG

Daikin Ururu Sarara Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları

Daikin Ururu Sarara Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları

Daikin Emura Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - FTXGJS

Daikin Emura Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - FTXGJS

Daikin Emura Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - FTXGJW

Daikin Emura Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - FTXGJW

Mitsubishi Klasik Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-HG-S

Mitsubishi Klasik Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-HG-S

Mitsubishi Klasik Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-HE-S1

Mitsubishi Klasik Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-HE-S1

Mitsubishi Standart Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZE-S1

Mitsubishi Standart Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZE-S1

Mitsubishi Hyper Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZJX-S

Mitsubishi Hyper Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZJX-S

Mitsubishi Hyper Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZGX-S

Mitsubishi Hyper Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZGX-S

Mitsubishi Standart Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZJ-S

Mitsubishi Standart Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları - SRK-ZJ-S

2 El Mitsubishi Electric - MSZ-GE60VA

2 El Mitsubishi Electric - MSZ-GE60VA
Isıtma: 31.792 Btu/h
Soğutma: 25.591 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

2 El Mitsubishi Electric - MSH-24 (Resim Temsilidir)

2 El Mitsubishi Electric - MSH-24 (Resim Temsilidir)
Isıtma: 25.000 Btu/h
Soğutma: 21.500 Btu/h
Fiyat : Satıldı TL

Mitsubishi Popüler Inverter Klima Fiyatları - SRK-ZJP-S

Mitsubishi Popüler Inverter Klima Fiyatları - SRK-ZJP-S

Mitsubishi Inverter Klima DXK Serisi Fiyatları - DXK-S

Mitsubishi Inverter Klima DXK Serisi Fiyatları - DXK-S

Atatürk Mahallesi Klima Servisi

Atatürk Mahallesi Klima Servisi

Erzene Mahallesi Klima Servisi

Erzene Mahallesi Klima Servisi

İşkent Klima Servisi

İşkent Klima Servisi

Işıkkent Klima Servisi

Işıkkent Klima Servisi

Doğanlar Klima Servisi

Doğanlar Klima Servisi

Kavaklıdere Klima Servisi

Kavaklıdere Klima Servisi

Pınarbaşı Klima Servisi

Pınarbaşı Klima Servisi

Yeşilova Klima Servisi

Yeşilova Klima Servisi

Heykel Klima Sevisi

Heykel Klima Sevisi

Kemalpaşa Klima Servisi

Kemalpaşa Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Bornova Klima Servis

Bornova Klima Servis

Çamdibi Klima Servisi

Çamdibi Klima Servisi

Yenimahalle Klima Servisi

Yenimahalle Klima Servisi

Çınarlı Klima Servisi

Çınarlı Klima Servisi

Manavkuyu Klima Servisi

Manavkuyu Klima Servisi

Özkanlar Klima Servisi

Özkanlar Klima Servisi

Pröfesörler Sitesi Klima Servisi

Pröfesörler Sitesi Klima Servisi

Çamkıran Klima Servisi

Çamkıran Klima Servisi

Osmangazi Klima Servisi

Osmangazi Klima Servisi

Hurdacılar Sitesi Klima Servisi

Hurdacılar Sitesi Klima Servisi

Mersinli Klima Servisi

Mersinli Klima Servisi

Evka Klima Servisi

Evka Klima Servisi

Altındağ Klima Servisi

Altındağ Klima Servisi

İzkent Klima Servisi

İzkent Klima Servisi

Hipodrom Klima Servisi

Hipodrom Klima Servisi

Fırat Klima Servisi

Fırat Klima Servisi

Enhoşlar Klima Servisi

Enhoşlar Klima Servisi

Beyazevler Klima Servisi

Beyazevler Klima Servisi

Evka 1 Klima Servisi

Evka 1 Klima Servisi

Üçkuyular Klima Servisi

Üçkuyular Klima Servisi

Kuruçeşme Klima Servisi

Kuruçeşme Klima Servisi

Ayrancılar Klima Servisi

Ayrancılar Klima Servisi

Akıncılar Klima Servisi

Akıncılar Klima Servisi

Hürriyet Klima Servisi

Hürriyet Klima Servisi

Şirinyer Klima Servisi

Şirinyer Klima Servisi

Ufuk Klima Servisi

Ufuk Klima Servisi

Kızkulesi Kima Servisi

Kızkulesi Kima Servisi

Seyhan Mahallesi Klima Servisi

Seyhan Mahallesi Klima Servisi

Barış Klima Servisi

Barış Klima Servisi

Çamlık Klima Servisi

Çamlık Klima Servisi

Taşocakları Klima Servisi

Taşocakları Klima Servisi

Egekoop Klima Servisi

Egekoop Klima Servisi

Çamlıkule Klima Servisi

Çamlıkule Klima Servisi

Kozağaç Klima Servisi

Kozağaç Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

İşçievleri Klima Servisi

İşçievleri Klima Servisi

Çevik 1 Klima Servisi

Çevik 1 Klima Servisi

Göksu Klima Servisi

Göksu Klima Servisi

Buca Klima Servis

Buca Klima Servis

Gediz Klima Servisi

Gediz Klima Servisi

Öğretmenevleri Klima Servisi

Öğretmenevleri Klima Servisi

Kaynaklar Klima Servisi

Kaynaklar Klima Servisi

Yıkıkkemer Klima Servisi

Yıkıkkemer Klima Servisi

Battaniye Arkası Klima Servisi

Battaniye Arkası Klima Servisi

Yıldız Klima Servisi

Yıldız Klima Servisi

İnkilap Klima Servisi

İnkilap Klima Servisi

Yenigirne Klima Servisi

Yenigirne Klima Servisi

Karşıyaka Klima Servis

Karşıyaka Klima Servis

Onur Klima Servisi

Onur Klima Servisi

Bahriyeüçok Klima Servisi

Bahriyeüçok Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Alaybey Klima Servisi

Alaybey Klima Servisi

Altınyol Klima Servisi

Altınyol Klima Servisi

Çamlık Klima Servisi

Çamlık Klima Servisi

Mavişehir Klima Servisi

Mavişehir Klima Servisi

Atakent Klima Servisi

Atakent Klima Servisi

Nergiz Klima Servisi

Nergiz Klima Servisi

Yamanlar Klima Servisi

Yamanlar Klima Servisi

Aksoy Klima Servisi

Aksoy Klima Servisi

Bahçelievler Klima Servisi

Bahçelievler Klima Servisi

Bayraklı Klima Servisi

Bayraklı Klima Servisi

Postacılar Klima Servisi

Postacılar Klima Servisi

Girne Klima Servisi

Girne Klima Servisi

Evka Klima Servisi

Evka Klima Servisi

Naldöken Klima Servisi

Naldöken Klima Servisi

Bostanlı Klima Servisi

Bostanlı Klima Servisi

Gümüşpala Klima Servisi

Gümüşpala Klima Servisi

Soğukkuyu Klima Servisi

Soğukkuyu Klima Servisi

Örnekköy Klima Servisi

Örnekköy Klima Servisi

Üçkuyular Klima Servisi

Üçkuyular Klima Servisi

Basınsitesi Klima Servisi

Basınsitesi Klima Servisi

Yenişehir Klima Servisi

Yenişehir Klima Servisi

Denizmen Klima Servisi

Denizmen Klima Servisi

Cennet Çeşme Klima Servisi

Cennet Çeşme Klima Servisi

Mimkent Klima Servisi

Mimkent Klima Servisi

Limontepe Klima Servisi

Limontepe Klima Servisi

Çınarlı Klima Servisi

Çınarlı Klima Servisi

İlahiyat Klima Servisi

İlahiyat Klima Servisi

Susuzdere Klima Servisi

Susuzdere Klima Servisi

İkiçeşmelik Klima Servisi

İkiçeşmelik Klima Servisi

Yağhaneler Klima Servisi

Yağhaneler Klima Servisi

Kemeraltı Klima Servisi

Kemeraltı Klima Servisi

Hıfzısıha Klima Servisi

Hıfzısıha Klima Servisi

Konak Klima Servis

Konak Klima Servis

Bozyaka Klima Servisi

Bozyaka Klima Servisi

Üçyol Klima Servisi

Üçyol Klima Servisi

Karataş Klima Servisi

Karataş Klima Servisi

Altıntaş Klima Servisi

Altıntaş Klima Servisi

Poligon Klima Servisi

Poligon Klima Servisi

Çankaya Klima Servisi

Çankaya Klima Servisi

Uzundere Klima Servisi

Uzundere Klima Servisi

Eşrefpaşa Klima Servisi

Eşrefpaşa Klima Servisi

Esentepe Klima Servisi

Esentepe Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Göztepe Klima Servisi

Göztepe Klima Servisi

Alsancak Klima Servisi

Alsancak Klima Servisi

Eskiizmir Klima Servisi

Eskiizmir Klima Servisi

Halil Rıfat Paşa Klima Servisi

Halil Rıfat Paşa Klima Servisi

Mithatpaşa Klima Servisi

Mithatpaşa Klima Servisi

Pasaport Klima Servisi

Pasaport Klima Servisi

Yeşilyurt Klima Servisi

Yeşilyurt Klima Servisi

Güzelyalı Klima Servisi

Güzelyalı Klima Servisi

Maliyeciler Klima Servisi

Maliyeciler Klima Servisi

Akevler Klima Servisi

Akevler Klima Servisi

Oyak Klima Servisi

Oyak Klima Servisi

Hatay Klima Servisi

Hatay Klima Servisi

Hakimevleri Klima Servisi

Hakimevleri Klima Servisi

Karabağlar Klima Servisi

Karabağlar Klima Servisi

Esendere Klima Servisi

Esendere Klima Servisi

Evka 5 Klima Servisi

Evka 5 Klima Servisi

Çiğli Klima Servis

Çiğli Klima Servis

Güzeltepe Klima Servisi

Güzeltepe Klima Servisi

Evka 2 Klima Servisi

Evka 2 Klima Servisi

Sasallı Klima Servisi

Sasallı Klima Servisi

Ata Sanayi Klima Servisi

Ata Sanayi Klima Servisi

Atasanayi Klima Servisi

Atasanayi Klima Servisi

İAOSB Klima Servisi

İAOSB Klima Servisi

Egekent Klima Servisi

Egekent Klima Servisi

Cumhuriyet Mahallesi Klima Servisi

Cumhuriyet Mahallesi Klima Servisi

İstasyonaltı Klima Servisi

İstasyonaltı Klima Servisi

Örnekköy Klima Servisi

Örnekköy Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Teleferik Klima Servisi

Teleferik Klima Servisi

Bayındır Klima Servisi

Bayındır Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Ilıca Klima Servisi

Ilıca Klima Servisi

Limanreis Klima Servisi

Limanreis Klima Servisi

Sahilevleri Klima Servisi

Sahilevleri Klima Servisi

Karabağlar Klima Servis

Karabağlar Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Günaltay Klima Servisi

Günaltay Klima Servisi

Yeniçamlık Klima Servisi

Yeniçamlık Klima Servisi

Aydın Mahallesi Klima Servisi

Aydın Mahallesi Klima Servisi

Aktepe Klima Servisi

Aktepe Klima Servisi

Eskiçamlık Klima Servisi

Eskiçamlık Klima Servisi

Bayraklı Klima Servis

Bayraklı Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Alpaslan Klima Servisi

Alpaslan Klima Servisi

Gümüşpala Klima Servisi

Gümüşpala Klima Servisi

Manavkuyu Klima Servisi

Manavkuyu Klima Servisi

Soğukkuyu Klima Servisi

Soğukkuyu Klima Servisi

Aliağa Klima Servis

Aliağa Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Egekent 1 Klima Servisi

Egekent 1 Klima Servisi

Egekent 2 Klima Servisi

Egekent 2 Klima Servisi

Egekent Klima Servisi

Egekent Klima Servisi

Helvacı Klima Servisi

Helvacı Klima Servisi

Yenişakran Klima Servisi

Yenişakran Klima Servisi

Bergama Klima Servis

Bergama Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Ayazkent Klima Servisi

Ayazkent Klima Servisi

Bölcek Klima Servisi

Bölcek Klima Servisi

Göçbeyli Klima Servisi

Göçbeyli Klima Servisi

Ilıca Klima Servisi

Ilıca Klima Servisi

Yenikent Klima Servisi

Yenikent Klima Servisi

Zeytindağ Klima Servisi

Zeytindağ Klima Servisi

Beydağ Klima Servisi

Beydağ Klima Servisi

Çeşme Klima Servis

Çeşme Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Alaçatı Klima Servisi

Alaçatı Klima Servisi

Çiftlikköy Klima Servisi

Çiftlikköy Klima Servisi

Dalyanköy Klima Servisi

Dalyanköy Klima Servisi

Dalyan Klima Servisi

Dalyan Klima Servisi

Germiyan Klima Servisi

Germiyan Klima Servisi

Ildır Klima Servisi

Ildır Klima Servisi

Ilıca Klima Servisi

Ilıca Klima Servisi

Karaburun Klima Servisi

Karaburun Klima Servisi

Dikili Klima Servis

Dikili Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Çandarlı Klima Servisi

Çandarlı Klima Servisi

Sahilaltı Klima Servisi

Sahilaltı Klima Servisi

Foça Klima Servis

Foça Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Bağarası Klima Servisi

Bağarası Klima Servisi

Eskifoça Klima Servisi

Eskifoça Klima Servisi

Gerenköy Klima Servisi

Gerenköy Klima Servisi

Yenifoça Klima Servisi

Yenifoça Klima Servisi

Karaburun Klima Servis

Karaburun Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Eğlenhoca Klima Servisi

Eğlenhoca Klima Servisi

İnecik Klima Servisi

İnecik Klima Servisi

Kösedere Klima Servisi

Kösedere Klima Servisi

Mordoğan Klima Servisi

Mordoğan Klima Servisi

Yeniliman Klima Servisi

Yeniliman Klima Servisi

Kemalpaşa Klima Servis

Kemalpaşa Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Armutlu Klima Servisi

Armutlu Klima Servisi

Bağyurdu Klima Servisi

Bağyurdu Klima Servisi

Ören Klima Servisi

Ören Klima Servisi

Ulucak Klima Servisi

Ulucak Klima Servisi

Yıkarıkızılca Klima Servisi

Yıkarıkızılca Klima Servisi

Kiraz Klima Servis

Kiraz Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Kınık Klima Servis

Kınık Klima Servis

Poyracık Klima Servisi

Poyracık Klima Servisi

Yayakent Klima Servisi

Yayakent Klima Servisi

Menderes Klima Servis

Menderes Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Değirmendere Klima Servisi

Değirmendere Klima Servisi

Görece Klima Servisi

Görece Klima Servisi

Gümüldür Klima Servisi

Gümüldür Klima Servisi

Oğlananası Klima Servisi

Oğlananası Klima Servisi

Özdere Klima Servisi

Özdere Klima Servisi

Tekeli Klima Servisi

Tekeli Klima Servisi

Menemen Klima Servis

Menemen Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Asarlık Klima Servisi

Asarlık Klima Servisi

Emiralem Klima Servisi

Emiralem Klima Servisi

Harmandalı Klima Servisi

Harmandalı Klima Servisi

Koyundere Klima Servisi

Koyundere Klima Servisi

Maltepe Klima Servisi

Maltepe Klima Servisi

Seyrekköy Klima Servisi

Seyrekköy Klima Servisi

Türkelli Klima Servisi

Türkelli Klima Servisi

Ulukent Klima Servisi

Ulukent Klima Servisi

Ödemiş Klima Servis

Ödemiş Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Bademli Klima Servisi

Bademli Klima Servisi

Birgi Klima Servisi

Birgi Klima Servisi

Bozdağ Klima Servisi

Bozdağ Klima Servisi

Çaylı Klima Servisi

Çaylı Klima Servisi

Kayaköy Klima Servisi

Kayaköy Klima Servisi

Kaymakçı Klima Servisi

Kaymakçı Klima Servisi

Konaklı Klima Servisi

Konaklı Klima Servisi

Ovakent Klima Servisi

Ovakent Klima Servisi

Zeytinlik Klima Servisi

Zeytinlik Klima Servisi

Seferihisar Klima Servis

Seferihisar Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Akarca Klima Servisi

Akarca Klima Servisi

Bulaşmış Klima Servisi

Bulaşmış Klima Servisi

Çamlıkköy Klima Servisi

Çamlıkköy Klima Servisi

Doğanbey Klima Servisi

Doğanbey Klima Servisi

Gümüldür Klima Servisi

Gümüldür Klima Servisi

Orhanlı Klima Servisi

Orhanlı Klima Servisi

Ürkmez Klima Servisi

Ürkmez Klima Servisi

Selçuk Klima Servis

Selçuk Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi

Belevi Klima Servisi

Belevi Klima Servisi

Şirince Klima Servisi

Şirince Klima Servisi

Tire Klima Servis

Tire Klima Servis

Merkez Klima Servisi

Merkez Klima Servisi