Alo Klima

Çatı Tipi Klimaların (Roof Top) Ana Özellikleri, Tipleri Ve Uygulamaları

Paket tipi cihazlar hava koşullandırma sektörünün en önemli konularından birini oluşturur. Bunun en önemli nedeni sunduğu kullanım esnekliğidir. Bu özelliği paket tipi cihazları müşteriler, inşaatçılar, yükleniciler ve mühendisler için çekici kılar.

 

*Ürünlerin ana özellikleri,

 

* Cihaz uygulaması,

 

*Ürün tipleri ve uygulama alanları,

 

*Yerleştirme - montaj talimatları,

 

*Aksesuarlar ve kullanımları.

 

TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

 

‘’Paket tip’’ tanımlaması fabrikada monte edilen oda klimaları ve merkezi konut tipi cihazlardan, büyük kapasiteli absorbsiyonlu ve santrifüjlü su soğutucularına kadar çok geniş bir yelpazedeki ürünleri kapsar.

 

Bu makalede paket tip cihaz ‘’birleşik’’(unitary) klima sınıflamasına giren ürünler anlamında kullanılmıştır. Hava koşullandırma ve soğutma Enstitüsü’ne ( Air Conditioning and Refrigeration Institute – ARI) göre bir veya birden daha fazla fabrikada üretilen parçalardan oluşan birleşik klimalarda, genel olarak bir buharlaştırıcı (evaporatör) yada soğutucu batarya, bir hava hareket ettiren cihaz yada fan, bir kompresör ve yoğuşturucu (kondenser) bulunur.

 

Teknik olarak bazı split sitem ürünleri de bu tanıma uyabilir, fakat bu türden cihazlar bu makalenin kapsamı dışında bırakılmıştır.

 

Bu makale 18 kW  ( 5 ton) ve daha fazla nominal soğutma kapasitesi olan, başka bir deyişle ticari tip ürünleri kapsar.

 

PAKET TİP TİCARİ CİHAZLARIN ÖZELLİKLERİ

 

*Bileşenleri fabrikada uyumlu hale getirilmiştir.

 

*Performansları fabrikada belirlenmiştir.

 

*Fabrikada montajı yapılmıştır.

 

* Dış borulama veya kablolama azdır.

 

*İç veya dış ortama yerleştirilebilir.

 

*18 kW(5 ton) ve üzeri kapasitelidir.

 

*Genel olarak havayı kanal sistemine verir.

 

Paket tip klimaların ısı atma işlevi, genel olarak hava vasıtasıyla gerçekleştirilir fakat su soğutmalı cihazlar da vardır.

 

Soğutma işlevi doğrudan genleşmelidir.

 

Basınçlandırma, pistonlu veya daha küçük boyutlarda scroll ya da rotary kompresörler ile gerçekleştirilir. Kapasite kontrolü, kompresör hızı ya da yüksüzleştirilmesi ya da her ikisinin karışımı yoluyla gerçekleştirile bilir.

 

Paket tip klimaların işlevi, sıcaklık, nemlilik, havalandırma ve havanın temizlenmesini de kapsayan toplam bir hava iklimlendirme sağlamaktır.

 

Paket tip klimalar, birçok durumda, nem kontrolü yapmasa da havanın nemini alır ve bunun sonucu bir çok uygulamada kabul edilebilir nem seviyesine ulaşmak olasıdır.

 

Isı pompalı modellerde cihaz ısıtma çevriminde çalıştırılabilir. Bazı paket tip klimalar gazlı ısıtma sistemine sahiptir.

 

 Buharlı, sıcak sulu veya elektrikli ısıtma bataryaları, cihazın yıl boyunca ısıtma, soğutma ve havalandırma yapmasını sağlamak için sonradan cihaza eklenebilir.

 

ARI paket tip cihazları ısıtma kapasiteleri ve yöntemlerine göre katagorize eder. Bu katagoriler;

 

*Paket tip klimalar(Packaged air conditioner- PAC)

 

*Yıl boyu çalışan klimalar (year- round air conditioners- YAC)

 

*Isı pompaları (heatpumps- HP)

 

*Dikey paket tipi klimalar (vertical packaged air conditioners- VPAC)

 

PAKET TİP SADECE SOĞUTMALI CİHAZLAR- (PAC)

 

*Sadece soğutmalıdır.

 

*Elektrikli soğutma da yapabilir.

 

*Genel olarak ‘Çatı tipi- Rooftop’ olarak adlandırılırlar.

 

* Yatay ve dikey olarak besleme yapılabilir.

 

*Beton kaide üzerine yerleştirilebilir.

 

*Aksesuar; Buharlı veya sıcak sulu batarya sağlanabilir.

 

Paket tipi cihazlar genel olarak çatı üzerine yerleştirilir. Çatı üzerine yerleştirilen ve bu makalenin ana konusunu oluşturan cihazlar ‘çatı tipi- rooftop’ olarak adlandırılır.Fakat, zemine ve kaide üzerine de yerleştirilebilirler.

 

Genel olarak yatay ve düşey olarak hava beslemesi yapabilen tipleri vardır ya da bu dönüşüm bir aksesuar kiti ile yapılabilir.

 

Paket tip cihazların birincil işlevi soğutmadır. Genel olarak soğutma işlevi ‘soğutucu- refrigerant’ ile gerçekleştirilir. Bu nedenle soğutucu kullanarak sadece soğutma yapan paket cihazlar ‘standart tip’ olarak kabul edilir ve ‘paket tip cihaz’ adlandırması ‘soğutuculu ve sadece soğutmalı’ tiplerini tanımlar.

 

Soğutma işlevi elektrik enerjisi kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda paket tip cihaz soğutma kaynağı da belirtilerek adlandırılır;’elektrikle soğutmalı paket tip cihaz’ gibi.

 

Soğutma ve ısıtma yapan cihazlar ise ‘paket tip’ adlandırmasıyla birlikte ısıtma kaynağı belirtilerek tanımlanır.

 

Örneğin;’elektrikle ısıtmalı’ ‘gazla ısıtmalı’ ya da ‘sıcak su bataryalı’ ‘buhar bataryalı’ paket tip cihaz gibi Eğer soğutma elektrikle yapılıyorsa hem soğutma hem de ısıtma kaynağı belirtilir, ‘Elektrikle soğutmalı/ elektrikle ısıtmalı yada kısaca ‘elektrik/elektrik’ gibi.

 

Isı pompalı cihazlar ise, yine ısıtma kaynağı belirtilerek, ‘paket çatı tipi cihaz- ısı pompalı’ olarak tanımlanır.

 

YIL BOYU KLİMALAR(YAC)

 

*Paket tip cihaza ısıtma bölümü eklenmiştir.

 

*Isıtma; ısı pompası, elektrik, gaz, sıcak sı ya da baharla sağlanır.

 

*Paket tip klimadan daha büyüktür.

 

*Dört mevsim işlev görebilir.

 

Isıtma ve soğutmalı bir cihaz yaz mevsiminde soğutma, kış mevsiminde ısıtma, mevsim geçişinde ise havalandırma yapabilir. Bu nedenle ‘yıl boyu – year- round- YAC’ hava koşullandırıcılar olarak tanımlanırlar.

 

ISI POMPALARI (HP)

 

Isı pompalı cihazlarda ısıtma işlevi soğutma çevriminin tersine çalıştırılmasıyla sağlanır.

 

 Bilindiği gibi soğutma çevriminin esası iç ortam havasında ki ısının bir soğutucu akışkan vasıtasıyla dış ortam havasına iletilmesidir. Böylece iç ortam soğutulur. Isıtma çevriminde ise, dört yollu bir vana kullanılarak sistemin çalışma yönü tersine çevrilir, ısı soğutucu akışkan yardımıyla dış havadan alınır ve iç havaya verilir. İç ortam ısıtılır.

 

Isı pompalı cihazlarda, sadece soğutmalı cihazlar göre yoğuşturucu ve buharlaştırıcı daha büyüktür, genleşme vanasının düzenlenmesi, ikili görevi nedeniyle daha değişiktir. Isı pompası düşük dış sıcaklıklarda etkin bir ısıtma gerçekleştiremez, bunun için ısı pompası devresini destekleyecek ek aksesuar olara, elektrikli ya da sıcak sulu, buharlı ısıtma bataryaları kullanılır.

okYazı Arşivi
Alo Klima Bakım Kampanyası
Tasarım:FreelyDesign