Alo Klima

Çevre Dostu Bir Yaşam. Tüm Şehirlerde Eko - Bilinçli Çözümler 036

 

ÇEVRE DOSTU BİR YAŞAM SÜRMEK - Panasonic, bütün dünyada aşağıdaki üç alanda

kendisini çevre bilinçli ürünler geliştirmeye adamıştır: Küresel ısınmanın önlenmesi,

kaynakların etkin kullanımı ve kimyasal madde yönetimi

 

 

Özellikle, küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla endüstri lideri

enerji verimliliğine sahip ürünlerin oranını arttırmak ve düşük performansa sahip olanları

kademeli olarak azaltmak için çaba göstermekteyiz. Neredeyse sıfır CO2 emisyonlarının

sağlandığı bir yaşam tarzını hayata geçiren ve üç ile beş yıl sonra gerçekleştirilecek olan

‘eko-fikirler’ evinizde, minimum enerji tüketimi ile konforlu yaşam tarzları yaratma

konusunda çok çeşitli fikirler önermekle kalmıyor, bunun yanı sıra original çevresel

teknolojilerimizin tam olarak kullanılmasını sağlayan ürünler ve hizmetler de sunuyoruz.

Ayrıca Panasonic, enerji verimli ürünlerin arttırılması mücadelesinin yanı sıra ısı

pompaları, yakıt hücreleri ve güneş enerjisi jeneratörleri gibi enerji tasarruflu

ekipmanların geliştirilmesini desteklemektedir.

 

- ENERJİ YÖNETİMİ 

SEG (Akıllı Enerji Bağlantısı) konuta ait enerji kaynaklarını kablosuz bir ağ ve bir sunucu

ile akıllı cihazlara bağlar. 

- ENERJİNİN DEPOLANMASI 

Stabil enerji beslemesi için konut içi lityum-iyon piller 

- ENERJİ YARATMAK

Daha temiz ve verimli enerji yaratmak için güneş hücreleri ve yakıt hücreleri 

- ENERJİ TASARRUFU

Kaynakların en üst düzeyde tasarrufundan etkili bir ısıtmaya kadar - Panasonic çok

sayıda çevre dostu cihaz sunmaktadır: LED/ ESL, ERV, Klima, Çamaşır Makinesi, Derin

Dondurucu, Isı Pompası

 

DAHA TEMİZ BİR GELECEK İÇİN FİKİRLER - Panasonic, küresel ısınmanın önlenmesi,

kaynakların etkin kullanımı ve kimyasal madde yönetimi gibi üç konuda kendini çevre

dostu ürünler geliştirmeye adamıştır.

 

Dünyanın CO2 emisyonlarını azaltmaya çalıştığı bir dönemde, Panasonic konutun

tamamında neredeyse sıfır CO2 emisyonlarına sahip bir yaşam tarzını hedeflemektedir.

CO2 emisyonları, ev aletlerinin enerji tasarruf performansları artırılarak ve bina

materyallerini yüksek yalıtım performansı ile kullanarak iyice azaltıldı. Gerekli enerji, bir

güneş enerjisi jeneratörleri, yakıt hücreleri ve depolama pilleri kombinasyonu ile

üretilerek ve depolanarak sağlanacaktır. Panasonic enerji yönetimi sistemi, bu faydaları

birbiri ile bağlantılı hale getirerek ve enerji kullanımını akıllıca kontrol ederek nispeten

sıfır CO2 emisyonlarını hayata geçirmiştir. Bu arada, daha konforlu bir yaşam tarzını

hayata geçirmek için akıllı kullanım, hava, ışık, su ve ısı gibi doğal elementler yardımıyla

oluşturulacaktır. Ekolojik ve konforlu bir yaşam tarzı deneyimi sadece Panasonic’in

sunabileceği bir olgudur.

 

TÜM ŞEHİRLERDE EKO-BİLİNÇLİ ÇÖZÜMLERİ HAYATA GEÇİRMEK - Panasonic,

ısıtma ve soğutma sektöründe çalışan tasarımcılar, şartname hazırlayıcılar, mühendisler

ve dağıtımcılar için etkileyici bir destek hizmeti yelpazesine sahiptir.

 

TIANJIN EKO-ŞEHİR

Panasonic, Çin ve Singapur tarafından, Tianjin şehir merkezine 40 km ve Bejing’e 150

km uzakta kurulan ilham verici Tianjin Eko-Şehir projesinde rol almaktadır. Pratik,

yinelenebilir ve ölçeklenebilir olarak tasarlanan Tianjin Eko-Şehir, her iki ülkenin de

çevre koruma, kaynak ve enerji tasarrufu ve sürdürülebilir gelişme ile başa çıkmadaki

azmini gösterecektir ve Çin’in diğer şehirleri için sürdürülebilir gelişme konusunda model

olarak alınacaktır. 2020’de, yaklaşık 30 kilometre karelik bir şehir, 400.000 civarında bir

nüfusu barındırabilecektir.

 

KONUT ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Panasonic, Tianjin Eko-şehirde inşa edilmiş olan her eve Konut Enerji Yönetim Sistemine

(HEMS) sahip mini-VRF klima sistemi sağlamaktadır. HEMS, evlerde enerji tasarrufunun

merkezinde yer alacaktır. Ev aletlerinin tamamının, güneş enerjisi üretme

ekipmanlarının, elektrikli araç şarj cihazlarının, depolama pillerinin ve diğer cihazların

bağlanmasıyla, HEMS evde kullanılan enerji miktarını gösterir. Sistem enerji tasarrufu

hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek ve nerede daha fazla tasarruf

yapılabileceğini söyleyecektir. Evdeki tüm ekranlarda kolay okunabilir ekranların

kullanılmasıyla, ev sahibi enerji tasarrufu aktiviteleri konusunda daha da bilinçlenecektir

ve doğal ve çevre dostu yaşam tarzına adapte olacaktır.

 

FUJISAWA SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİR 

Panasonic, Japonya’da, Tokyo’nun 50 km batısındaki Fujisawa’da bulunan eski fabrika

alanını, Panasonic’in yeşil yaşam tarzları için oluşturduğu eko fikirlere dayanan

servislerin ve enerji sistemlerinin yerleştirileceği bir akıllı şehre dönüştürmektedir.

Panasonic, yenilikçi bir akıllı şehir inşa etmek üzere diğer yedi şirketle ve Fujisawa Şehri

ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Yatırımcılar, üreticiler ve servis sağlayıcılar, ana

planlama aşamasından 19 hektarlık alan üzerine yayılmış yaklaşık 1.000 evden

oluşacak gerçek şehir uygulamasına kadar projenin her aşamasında birbirleri ile yakın

ilişki içerisinde çalışacaktır. Evlerde Panasonic’in her türlü en gelişmiş enerji üretimi,

depolanması ve yönetimi sistemleri kullanılacaktır. Evler, güçlü lityum-iyon pillerde enerji

depolayabilen etkili güneş modülleri ve yakıt hücreleri vasıtasıyla güç üreterek

tamamen kendi kendilerine yetecek durumda olacaklardır. Tasarruflu aydınlatma, klima

ve ev aletleri, bilgisayar sistemi ile birbirine bağlanacak ve enerji tüketimini göstermek

ve tasarruf konusunda ipuçları vermek için televizyonlar ve PC’ler kullanılacaktır.

 

PANASONİC PROFESYONEL ÇÖZÜMLER - Panasonic, ısıtma ve soğutma sektöründe

çalışan tasarımcılar, şartname hazırlayıcılar, mühendisler ve distribütörler için etkileyici

bir destek hizmeti yelpazesine sahiptir.

 

YAZILIM

Panasonic, sistemleri çok daha hızlı tasarlamaları ve boyutlandırmaları, kablo şemalarını

oluşturmaları ve tek bir düğmeye basarak keşif özeti çıkarmalarında tasarımcılara,

uygulamacılara ve servislere yardımcı olması için yazılım sağlamaktadır.

 

ECOi VRF TASARIM PROGRAMI 

VRF Tasarımcı Yazılımının kullanımı son derece basittir. Bu yazılım sayesinde,

mühendisler ister sürükle bırak simgelerini isterlerse de proje sihirbazını kullanarak

projeleri çok hızlı bir şekilde geliştirebilirler. Tüm Panasonic ürün detayları yüklü şekilde

gelir ve esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle tek bir proje içerisinde birkaç

farklı sistem tasarımı oluşturulabilir. Program sistem tasarımlarını kontrol edecek ve

yükseklik farklarına, boru uzunluklarına, iç/dış kapasite oranına ve tasarım koşullarına

göre iç ünite kapasitelerine düzeltme faktörleri otomatik olarak uygulanmaktadır. VRF

Tasarımcısı ayrıca konfigürasyona ve boru uzunluklarına dayanarak gerekebilecek

herhangi bir ilave soğutma gazı miktarını da hesaplayabilmektedir. Mevcut projeler

kolaylıkla değiştirilebilir ve daha geniş bir alana yayılabilir. Raporlar dışa aktarılabilir ve

tesisat ve kablo şemalarını, güç kaynağı diyagramlarını, bunların yanı sıra metraj

icmalini gösterecek şekilde yazdırılabilir.

 

AQUAREA TASARIM PROGRAMI 

Bu program HVAC tasarımcılarına, montajcılarına ve distribütörlerine, Panasonic’in

Aquarea serisindeki belli bir uygulama için doğru ısı pompasını belirleme, diğer ısı

kaynakları ile kıyaslandığında tasarruf miktarını hesaplama ve CO2 emisyonlarını çok

hızlı bir şekilde hesaplama imkânı verir. Panasonic’in Aquarea Tasarımcısı kullanılarak,

projeler basit ve kolay bir şekilde geliştirilebilir. İster Quick Design (Hızlı Tasarım) ister

Expert Design (Uzman Tasarım) seçenekleri kullanılarak, her biri kullanıcıya proje

verilerini adım adım geliştirme ve çıkış raporlarını (Hızlı veya geniş formatlarda) HTML

dosyaları veya çıktı olarak almayı seçme imkanı sağlar. Aquarea Tasarımcısı projenin

enerji maliyetini sıcak su, ısıtma ve pompalama bağlamında hesaplayacaktır. Ekipman

çalışma sürelerini gösterecek ve COP’u (performans katsayısı) hesaplayacaktır.

Ardından tasarımcıya, müşteriye geleneksel gazlı kazan, su yakıtlı sistemler, odun,

standart elektrikli ısıtma ve elektrikli gece depolama ısıtıcıları ile ısıtma gibi diğer

ekipman seçeneklerine karşılaştırmasını gösterme imkanı sunar. Çalıştırma giderlerini,

ilk yatırım maliyetlerini ve bakım giderlerini karşılaştırır. Bu karşılaştırma ayrıca CO2

emisyonları ve tasarruflar için de yapılabilir.

 

iPAD UYGULAMASI 

Aquarea ısı pompası yelpazesine hızlı ve kolay bir giriş için, müşterilere bu enerji

tasarruflu ısıtmanın ve sıcak su sisteminin faydalarını göstermek amacıyla iPad

uygulaması kullanılabilir.

 

PANASONIC PRO CLUB 

Panasonic, ısıtma ve soğutma işiyle uğraşan tüm profesyoneller için yeni bir oluşum ilan

etmektedir - Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com). Bu heyecan verici yeni

portal distribütörlere, montajcılara, mühendislere ve şartname hazırlayıcılara

endüstrinin ana üreticileri ile direkt iletişim kanalı sağlamaktadır. Web sitesi,

Panasonic’in Aquarea ve Etherea Tasarım Yazılımının en yeni versiyonlarından firmanın

geniş bir yelpazede değişiklik gösteren ısıtma ve soğutma sistemlerine yönelik teknik

dökümantasyon, katalog ve resimlere kadar çok sayıda bilgi içerir - tümü web sitesinde

kolay bulunabilir ve kullanılabilir. Ayrıca, kayıtlı kullanıcılar özel promosyonlar ile ilgili

haberlere ulaşabilecekler ve bu tekliflerin avantajlarından fayda sağlayabileceklerdir,

bunun yanı sıra showroom dekorasyonu veya Panasonic logolarına ve görsel

materyallerine sahip araç giydirme için fikirler ve kılavuzlar gibi faydalı iş önerilerine de

erişebileceklerdir.

 

PANASONIC PRO-AKADEMİYİ AÇIYOR 

Panasonic, distribütörlerine, şartname hazırlayıcılarına ve montajcılarına karşı olan

sorumluluklarını ciddiye almaktadır ve kapsamlı bir eğitim programı geliştirmiştir.

Panasonic Pro-Akademi geleneksel tecrübe yaklaşımı yanı sıra haftanın 7 günü 24 saat

e-Öğrenme imkanı sunmak için günümüzün teknolojisini de içinde barındırmaktadır.

 

YENİ EĞİTİM KURSLARI ÜÇ AŞAMALIDIR 

Tasarım, montaj ve devreye alma ve sorun giderme 

Eğitim kursları şunları içerir:

 

1. VRF ECOi - Aquarea hava kaynaklı ısı pompaları (MCS akreditasyonlu) 

2. GHP (2012) - Kurslar, Panasonic’in Avrupa genelindeki tesislerinde Panasonic

ProClub e-öğrenme web sitesinde verilmektedir. Eğitim Merkezleri Panasonic’in en son

ürün yelpazesini görüntüler ve katılımcılarına VRF ECOi, Etherea, GHP ve Aquarea

serilerinin en yeni kontrol sistemleri, iç ve dış üniteleri hakkında ilk elden deneyim

kazanma fırsatını verir.

 


okYazı Arşivi
Alo Klima Bakım Kampanyası
Tasarım:FreelyDesign