Alo Klima

Soğutma Birimleri Btu, Soğutma Tekniği, Soğutucu Akışkanlar - Gazlar.

Soğutma Birimleri Btu

Klimaların soğutma değerlerini ifade eden birim,kısaltılmış hali BTU olan British Thermal

Unit'tir. Watt ve Joule arasında direk ilişki kurulabilen bu birim soğutma gücü için

özellikle kullanılmaktadır. Soğutulacak odanın özellikleri, soğutma için gereken BTU

değerini vermektedir. Aşağıda bir odayı soğutmak için verilmesi gereken BTU değerinin,

odanın özelliklerinden nasıl etkilendiğini görebileceksiniz.  

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Klima

 

Oda Alanının BTU Etkisi - BTU alan = Genişlik (m) x Uzunluk (m) x 337

 

Pencerelerin BTU Etkisi - Pencere yoksa ciddiye almayınız panjur vs.

yoksa sonucu 1,5 ile çarpınız.

BTU güney = Güneye Bakan Pencere Alanı x Pencere Sayısı x 870

BTU kuzey = Kuzeye Bakan Pencere Alanı x Pencere Sayısı x 165

BTU pencere = BTU güney + BTU kuzey

 

Odayı paylaşan kişi sayısı - BTU insan = Kişi Sayısı x 400

 

Elektrik Aletlerinin ve Aydınlatma araçlarının ürettiği ısı miktarı.

Elektrik Aletler - BTU alet = Aletlerin Enerjisi (Watt) x 3.5

Aydınlatma araçları - BTU aydınlatma = Aydınlatma Enerjisi (Watt) x 4.25

 

Bu değerlerin toplamı, genel soğutma ihtiyacını BTU olarak verecektir.

BTU oda = BTU alan + BTU pencere + BTU insan + BTU alet + BTU aydınlatma

 

Soğutma Tekniği, Soğutma veya klima tekniğinde üç yöntem uygulanır

  

Fiziksel Yöntem - Sıvılar buharlaşırken çevreden ısı çekerler , buharlaşan sıvının

çevreden ısı çekmesi , ısı çekilen  ortamın sıcaklığının düşmesine neden olur. Isı kaybının

neden olduğu sıcaklık düşmesine ya da sıcaklık azalmasına soğuma denir. Fiziksel

soğutma yönteminin endüstride kullanılan en önemli şekli , soğurmada soğutma

yöntemidir. Bu sistemde ısı enerjisinden yararlanılır. Herhangi mekanik parçası yoktur.

Soğutma devresinde soğutucu olarak silikojel ve su kullanılır. Silikojel nem tutucu ya da

emici siliko-sodyuma maddesel bir asitin etkimesiyle oluşur. Bu bileşik daha sonra

yıkanıp kurutulabilir. Çok küçük tanecikler halinde soğutma devresine yerleştirilen

silikogel amonyağı emer. Amonyak düşük sıcaklıklarda suda kolayca çözülür. Bu çözelti

65 ºC sıcaklıkta ısıtıldığı zaman buharlaşır ve sudan ayrışır. Suyun işlevi soğutma

devresindeki amonyağı çözmektir. Sistem ; soğurma cihazı, kondansör (yoğuşturucu) ve

(evaporatör) buharlaştırıcıdan oluşur.

 

Kimyasal Yöntem - Normal sıcaklıkta oldukları halde bazı kimyasal maddeler belirli

aralarda birbirleriyle  karıştırıldıkları zaman daha düşük sıcaklıklar elde edilebilir. Bunun

nedeni karışım oluşurken çevreden bir miktar ısı alınmasıdır. Örneğin kar veya buzla

sofra tuzunun karıştırıldığında soğuma elde edilir. %65 kar veya buz, %35 tuz ( NaCl )

karıştırıldığında ilk sıcaklık 0 ºC , karışım sıcaklığı - 20 ºC'dir. %60 kar ya da buz %40

tuzun ilk sıcaklığı 0 ºC , karışım sıcaklığı - 30 ºC'dir.

 

Mekanik Yöntem - Mekanik yöntemle soğutma dışarıdan iş verilerek soğutucu

akışkanın basınç ve sıcaklığının yükseltilmesi esasına dayanır. Termodinamiğin 2.

kanununa göre ters Carnot çevrimi prensibine göre çalışır.

Kaynak: http://en.wikipedia.org/ 

  

Soğutucu Akışkanlar (Gazlar)

Soğutma makinalarında önceleri amonyak ve karbondioksit kullanılmıştır.Günümüzde

ise freon kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanlar şu özelliklere sahip olmalıdır;

 

 

1. Buharlaşması ve sıvılaşması uygulanabilir basınçlar altında olmalıdır

2. Buharlaşma sıcaklığı mümkün olduğunca düşük olmalıdır

3. Kimyasal olarak ayrışmamalı , yanmamalı , zehirli olmamalı ve metal yüzeylerle

reaksiyona girmemelidir.

4. Düşük güç ile çalışabilmelidir

5. Maliyeti düşük olmalı ve kolay temin edilebilmelidir.

  

En çok kullanılan soğutma akışkanları şunlardır:

 

- Freon 12

- Freon 22

- Freon 134a

- Freon 407c

- Freon 410A 407c nin muadili olup daha verimli olduğundan 407c nin yerini tamamen

almıştır.

- Amonyak (Amonyak; patlayıcı,yanıcı ve zehirlidir.)

- Freon 12

- Frigen 12

- Kaltron 12

- Genetron 12

- Kükürtdioksit

- Metilklorid

  

Freon 12, freon gazının F11 , F12 , F13 , F22 , F502 gibi türleri vardır. Bileşiğinde C, Cl

ve F bulunur. Çoğunlukla klima cihazlarında bu gaz kullanılır. F12'nin atmosferik

basınçta kaynama noktası –29,8 ºC , donma noktası –157,78 ºC 'dir. Yoğunluğu

havanın yoğunluğundan büyüktür. Renksiz bir gazdır.

 


okYazı Arşivi
Alo Klima Bakım Kampanyası
Tasarım:FreelyDesign