Alo Klima

Türkiye, Dünya’nın Odak Noktası - Haber 028

 

TÜRKİYE, DÜNYA’NIN ODAK NOKTASI

 

Nikkei Business, Japonya’nın Türkiye için çok fazla acele ettiğini yazdı. 

Türkiye’de islamı rejimin hakim olmasıyla birlikte ekonomik gelişme başarılmış durumda

GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasılası) ılımlı İslami parti AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi)’nin

yönetimi ele aldığı 2002 yılında 230 milyar dolardı. Ancak 2011 yılında büyük artış

sağlayarak 820 milyar dolara yükseldi Kişi başına düşen 3 Bin dolar milli gelir 10.079

doları bulundu.

 

Türkiye Dünya Ekonomisinde İlk 10’a Girmeyi Hedefliyor

Türkiye GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasılası)’nda 2011 yılında 8,5 büyüme ile çok sayıda

Avrupa Ülkesini geride bıraktı. Büyük kapasiteli bir dış satım pazarı olan Avrupa’yı bile

vuran kriz içinde Türkiye ekonomisinin iyi derecede gittiğini görüyoruz. Ekonomik

ilerlemede 2010 yılında 17. Sıraya yükselen Türkiye 2023 yılında ilk 10’a girmeyi

hedeflediğini ifade ediyor. Türkiye yıllık  %6 büyüme oranıyla Ekonomik kalkınma ve

işbirliği örgütünde birinci sırada olmayı hedefliyor.

 

Adalet ve Kalınma Partisinin cesur politik reformları Türkiye iktisat dönüm noktası

kalitesinde, mali kemer  sıkma uygulamasının tanıtımı, özelleştirmenin teşviki emekli

yaşının yukarı çekilmesi, vergi kimlik numarası sisteminin getirmesi (Katma Değer Vergi)

KDV artırımına gidilmesi gibi konularda çalışma yapıyor.

 

Türkiye’nin 1996yılında AB (Avrupa Birliği) ile Gümrük birliği anlaşması yapmış olması

yabancı yatırımlara olanak sağlıyor, AB’nin yabancı sermayeyi başlatılmış olması

Türkiye’nin mali ve ekonomik durumunu düzeltmesine katkı sağlıyor.

 

Japonya’nın Türkiye’yi çekici bir İslam devleti olarak görmesindeki husus, Türkiye’nin

Orta Doğu ve Orta Asya ile kuvvetli ve ekonomik iş ilişkilerine sahip olması ilerleyecek

zamanda Türkiye’nin büyümesine katkı  sağlayacak olması.

 

Japon şirketleri yolculuk sınırlamaları olan Irak ve Libya hakkında geç kaldıklarını

düşünse de bölgede ileri derecede yol katletmiş olan Türk şirketleri ile ortak iş yapmayı

etkili bir yol olarak görüyor. Türkiye ise Japonya’nın sahip olduğu teknolojik ve finansal

güç ve Türk işçilerinin görevlendirildiği alanlardaki görevlerin değişimini sağlaması

ülkemize teknolojik ve mali destek sağlayacağı bir rol paylaşımının yeterli olabileceğini

düşünüyor.

 

Türkiye 75  milyon nüfusu ile Orta Doğunun  en fazla  nüfusuna sahip ve nüfusunun %

50’sinden fazlası 29 yaşın altı olması iç talebin büyüklüğünün gösterdiği gibi bir taraftan

da hatırı sayılır, bir iş gücü olduğu anlamına gelir.

 

Türkiye’yi Japonya’ya çekici kılan Orta Asya ve Orta Doğu pazarında büyük gelişme

göstermesi ve geniş bir iç pazara sahip olmasıdır.

 

Mesela, Daikin şirketli Türkiye’nin Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) de

satış oranını yükseltmeyi hedefleyen Airfel A.Ş.’yi 180 Avro ile satın aldı ve satın alma

gerekçesi olarak, Türkiye klima pazarı hızlı bir şekilde gelişme gösteriyor. Şuan 900

milyon Avro iken, 2015 yılında 1 Milyar 700 Milyon Avro değerine ulaşması bekleniyor.

Özellikle ev tipi enerji tasarrufu sağlayan klimalara geçiş bekleniyor.

 

Türkiye’nin Orta Doğu – Afrika – BDT’ye olan yakınlığı coğrafi tarafından  stratejik bir

değere sahip. Bu bölgede klima işini ilerletmenin yanı sıra bölge önemli bir üs alarak

görülüyor. Bir taraftan Türkiye’nin Endüstriyel bant markası Benta şirketini, Nitto Denka

Şirketi, 100 Milyon ABD Doları ile satın aldığını belirtti.

 

Telekomünikasyonda NEC, 2010 yılının Haziran ayında Orta Doğu ve Afrika

bölgelerindeki çalışma kapasitesini güçlendirmek için “NEC Telekomünikasyon ve Bilgi

Teknolojileri Şirketi”ni kurdu. NEC’e göre yeni şirket, Avrupa, Rusya, BDT, Orta Doğu ve

Afrika’yı birleştiren NEC Avrupa Şirketinin çatısı altında Orta Doğu ve Afrika pazarlarında

faaliyet gösterecek.

 

Finans sektöründe Mizuho Corporate Bank şubat ayında İstanbul’da temsilcilik açtı.

Yetkililer temsilciliğin açılması üzerine, Türkiye’nin , Avrupa’da Almanya’ya yakın bir

nüfusa sahip, iş gücü verimliliğinin yüksek genç tabanı bulunan, coğrafi avantajı

(Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika ve Rusya’ya yakınlığı) yüksek, istikrarlı ekonomik

büyüme beklenen ve ekonomik gelişmelerinde umut vadeden ülkelerden biri olduğuna

değindi.

 

Bunların haricinde, Mitsui şirketi ve Malezyalı şirket Khazanah Nacional’in birlikte yatırım

yaptığı Integrated Health Care Holdings, Acıbadem Grup hisselerinin % 60’ını satın

aldığını açıkladı. Acıbadem, Türkiye’de 14 hastane ve 8 kliniği işleten özel hastane

grubu olarak bilinir.

 

Yumuşak İniş 

Bunlara rağmen, hızlı bir şekilde büyümeye devam eden Türkiye’de de kara bir gölge

bulunuyor. Türk hükümetinin açıklamalarına göre 2011 yılının son çeyreğinde reel

GSYH’nin büyüme oranı % 5,2’ye geriledi. Türkiye’nin büyüme oranındaki düşüş, Merkez

Bankasını sıkı para politikasına yöneltti.

 

Aslında Türk hükümeti  son 3 yılda % 10,4 ile en yüksek değere ulaşan enflasyonu

kontrol etmeyi ve GSYH’yi yaklaşık % 10 oranında artırmayı öncelikli amaç olarak

belirlemişti. Kısacası Türkiye ekonomisinin işletimi ve yönetimi zorlaşmadan önce

uygulanan sıkı para politikası, istikrarlı büyüme yolundaki, “yumuşak iniş” politikasıdır.

Türkiye’nin, özellikle enflasyon artışında Türk lirasının değer kaybının önüne geçmek için

odaklandığı görülüyor.

 

Türk hükümeti 2012 yılının ilk yarısında zaten % 5’lik büyüme hedefliyordu. Ekonomik

büyümedeki küçük düşüş de, Türkiye ekonomisinin temelinde aşırı bir kötü durum teşkil

etmiyor. Bu anlamda, uygulanan sıkı para politikasının orta ve uzun vade de istenilen

bir politika olduğu söylenebilir. Ancak, son yıllarda Türkiye’nin büyümesinin arka

planındaki sıcak paraya çevrilebilen yabancı sermaye girişinin katkısı inkar edilemez.

Kaynak: Internethavadis

 


okYazı Arşivi
Alo Klima Bakım Kampanyası
Tasarım:FreelyDesign