Alo Klima

Heat Pump ( Isı Pompası ) - Zekice & Tasarruflu Isınma Çözümleri 002

 

Mevsimlerin değişmesiyle ve kış aylarının yaklaşmasıyla sizin için başta gelen

çözümlenmesi gereken sorunlardan birinin ısınma olacağını farkındayız.

Isınma amaçlı kullanılacak sistemin tercihi yeterince teknik bilgiye sahip olmadan

seçilmesi oldukça karmaşık gelebilir size. Doğru yada yanlış, özellikle aile ve yakın

arkadaş çevreniz kendi uyguladıkları çözümleri sizlere de önereceklerdir. Klimalar ve

diğer ısıtıcıları, kışın ısınma amaçlı kullanımları doğrultusunda kısaca mukayese

edelimIsınma amaçlı klima sistemleri düşünüyorsanız eğer Heat Pump kelimesini

hafızanıza yerleştiriniz. Kisacası Heat Pump kelime anlamı Isı Pompasıdır.

 

  

Isınma amaçlı Heat Pump, Elektrikli Isıtıcılar, Gaz, Odun, Kömür vs. kıyaslayınca

Kıyaslamaya başlamadan önce COP terimine bir açıklık getirelim. Coefficient of

Performance COP  yada CP olarak da adlandırılır. COP birim zamanda yapılan

ısıtma yada soğutma miktarının harcadığı enerjiye oranıdır.

 

Heat Pump Klimalar, Elektrikli Isıtıcılar, Gaz, Odun, Kömür enerji sarfiyatı ve bu

enerjinin ısı enerjisine dönüşümü kıyaslama tabloları için burayı tıklayınız

 

Heat Pump (Isı Pompası) - Energy Star son verileri doğrultusunda Heat Pump

Teknolojisi ısınma amaçlı kullanımda en tasarruflu yöntemlerden biri olduğu

doğrultusundadır. Heat Pump ısı yapmamakta; onlar sadece ortamdaki var olan

mevcut ısıyı bir alandan diğerine aktarırlar. Bu işlemi yerine getirmek içinse çok az

miktarda elektrik enerjisine gereksinim duyarlar.

  

Geleneksel olarak dış ortamda bulunan 4 kW ısı enerjisini ,,pompalamak,,

( pompalamak – heat pump ile nakletmek ) için sadece 1 kW elektrik enerjisine

gereksinim duyulur. Heat Pump Teknolojisine sahip klima sistemleri genel olarak

kullandığı elektrik enerjisinin çok daha fazlasını ısı enerjisi olarak ısıtılmak istenilen

alana transfer ederler. Energy Efficiency Ratio ( Enerji Verirmlilik Oranı ) %400

değerlerine ulaşması Heat Pump Sistemlerinin, Energy Star tarafından ısınmada

tavsiye edilen önde gelen alternatiflerden biri olmakta.  

Heat Pump COP 4 = 1 kW enerji = 4 kW ısı enerjisi

 

Elektrikli Isıtıcılar COP 1 - elektrikli ısıtıcılar, sadece elektrikli aksamalarını ( reotan

vs. ) ısınmaları için kullandığı her 1 kW elektrik enerjisi için, ısıtılacak alana en fazla

1 kW ısı enerjisi yayarlar. Heat Pump 1 kW elektrik enerjisini, 4 kW ısı enerjisine

dönüştürmekte. Kısacası Heat Pump ile kıyaslayınca  elektikli ısıtıcıların aynı

miktardaki ısı enerjisini elde etmek için 4 misli daha fazla elektrik enerjisine

gereksinim duyacaklardır.

Elektrikli Isıtıcılar COP 1 = 1 kW enerji = 1 kW ısı enerjisi

 

Gazlı Isıtıcılar COP 0.85 - ısıtma kaynağı doğal gaz yada akaryakıt olan ısıtıcılarda

genel olarak 1 kW enerji kullanımı sonucunda elde edilen ısı enerjisi  0.85 kW’tır.

Benzer ısı kaynakları %100 verimlilik sağlamamakta. Kısacası gazlı, akaryakıtlı

ısıtıcılarla  4 kW’lık ısı enerjisi elde edebimeniz için 4.7 kW elektrik enerjisine

gereksinim duyacaksınız. Oysaki Heat Pump ile 4 kWlık ısı enerjisi elde edebilmeniz

için gereksinim duyduğunuz elektrik enerjisi sadece 1 kWtır.

Gaz ve Akaryakıt COP 0.85 = 1 kW enerji = 0.85 kW ısı enerjisi

 

Sobalar, Şömineler  COP 0.45 - ısınma amaçlı odun, kömür  vs. kaynaklar

kullanmanız yapabileceğiniz en az verimli tercihlerden biri. Genellikle bir blok odunu

yakmanız için 1 kW enerjiye gereksinim duyacaksınız. Bu 1 kW lık enerji karşılığında

elde edeceğınız ısı enerjisi miktarı %45 geçmeyecektir. Basit bir dille izah etmemiz

gerekiyorsa, 8.8 kW odundan elde edilen enerji ile sadece 4 kW ısı enerjisi elde

etmiş olacaksınız. Heat Pumpila ise 1 kW enerji ile 4 kW ısı enerjisi elde etm

olacaksınız.

Sobalar ve Şömineler COP 0.45 = 1 kW enerji = 0.45 kW ısı enerjisi

 

Dikkat ! Isınırken kendinizi ve cüzdanınızı yakmayınız...

Dikkat etmeniz gerekenler.

1. Bilir kişi tarafından ön etüt çalışması, keşif yaptırmadan asla cihaz satın almayınız.

2. Kulaktan dolma bilgiler doğrultusunda klima marka ve model tercihinde

bulunmayınız.

3. Cihaz  seçiminde sadece ürün fiyatını baz alıp en ucuzu yada en pahalısı

en iyisidir düşüncesine aldanmayınız.

 

                        

 


okYazı Arşivi
Alo Klima Bakım Kampanyası
Tasarım:FreelyDesign